« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dubicku Dubicko, Velká Strana č.p. 56

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dubicku Dubicko, Velká Strana č.p. 56
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> VITZABVD_330270
MUZB/17137/2023/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Obec Dubicko
Velká Strana 56
789 72 Dubicko
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/17137/2023/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.09316/2023/Mi
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: dagmar.minarova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 22.03.2023
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Obec Dubicko,Velká Strana 56,789 72 Dubicko
<br> (dále jen "žadatel") dne 13.02.2023 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která
nahrazuje územní rozhodnutí o umístění a povolení stavby podle § 78a a 79,§ 116 stavebního
zákona,o umístění stavby a povolení stavby
<br> rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dubicku
Dubicko,Velká Strana č.p.56
<br> na pozemku st.p.98 v katastrálním území Dubicko <.>
<br> Záměr obsahuje:
- Přístavba výtahu a bezbariérové napojení vstupu
- Drobné dispoziční změny v 1.a 2.NP dle požadavků investora
- provedení sanace vlhkého zdiva technologií horizontální a plošné hydroizolace
- provedení sanačních vnitřních omítek
- opravě podlah a krytin
- opravě vnitřní elektroinstalace a výměně světel
- výměnou střešní krytiny za obdobnou plechovou krytinu
- provedení vnějšího zateplovacího systému ETICS
- venkovní zpevněné plochy před výtahem
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
<br> oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZB/17137/2023/SVU Stránka 2 / 2
<br> Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 ...

Načteno

edesky.cz/d/6059237

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz