« Najít podobné dokumenty

Obec Strukov - Protokol o schvalování účetní závěrky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strukov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o schvalovani ucetni zaverky za rok 2022.pdf
PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2022
<br>
Identifikace schvalované účetní závěrky
<br> Účetní závěrka k 31.12.2022
Za účetní jednotku: Obec Strukov,IČ 006 35 634,se sídlem Strukov č.p.33,784 01 Litovel
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 16.3.2023
<br>
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:
<br> - Rozvaha k 31.12.2022
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
- Příloha k 31.12.2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Inventarizační zpráva k 31.12.2022
<br>
Identifikace rozhodujících osob: Zastupitelstvo obce Strukov ve složení členů k datu 16.3 <.>
2023
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky,které využily své právo dle ust.§ 12 vyhlášky č <.>
220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek,v platném znění (dále také jen „vyhláška č.220/2013 Sb.“):
<br> 1.Mgr.XXXXX XXXXXXXX – hlasovala pro
X.XXXXX XXXX – hlasoval pro
X.Bc.XXXXXXXX XXXXXX – hlasovala pro
X.XXXX XXXXXX – hlasoval pro
X.Mgr.XXXXX XXXXXX,Ph.D.– hlasoval pro
X.XXXX XXXXXXX – hlasoval pro
<br> Z celkového počtu X členů zastupitelstva bylo přítomno 6 členů <.>
<br>
Výrok o schválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje účetní závěrku za rok 2022 obce Strukov bez
připomínek <.>
Zastupitelstvo obce Strukov nezjistilo,že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s ust.§ 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br>
<br>
<br>
Vyjádření účetní jednotky k výroku:
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s ust.§ 4 vyhlášky
č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.Účetní jednotka
nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti <.>
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
Za účetní jednotku: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,starostka obce
<br>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strukov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz