Obec Strukov

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://www.strukov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Strukov
Strukov 33
784 01 Strukov

Datová schránka: 7ufb2t6
E-mail: ou@strukov.cz, obec.strukov@iex.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2023 Zveřejnění ceny vody
31. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Šternbersko
31. 05. 2023 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
24. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
26. 04. 2023 Rozhodnutí společné povolení (veřejnou vyhláškou)
24. 04. 2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
19. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 04. 2023 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
12. 04. 2023 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
05. 04. 2023 Návrh závěrečného účtu DSO Region Moravská cesta a Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
05. 04. 2023 Pozvánka na členskou schůzi 2/2023 DSO Region Moravská cesta
27. 03. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023, Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Fin 2-12M, Výkaz zisk a ztráty, Rozvaha, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Sdružení obcí střední moravy
22. 03. 2023 Protokol o schvalování účetní závěrky
22. 03. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
22. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
21. 03. 2023 Závěrečný účet obce Strukov za rok 2022
19. 03. 2023 Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strukov č. 3/2023
13. 03. 2023 Dokument "Územní rozhodnutí č. ..." již není dostupný.
10. 03. 2023 Návrh střednědobého výhledu na období roku 2024 - 2026
09. 03. 2023 Účetní závěrka obce Strukov
01. 03. 2023 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16.3.2023
24. 02. 2023 Návrh závěrečného účtu 2022
22. 02. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strukov za rok 2022
15. 02. 2023 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022
15. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o zv..." již není dostupný.
08. 02. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Strukov č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
08. 02. 2023 Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 6.2.2023
01. 02. 2023 Nařízení státní veterinární správy
25. 01. 2023 Rozpočtové opatření č. 8/2022
23. 01. 2023 Pozvánka na 1. letošní členskou schůzi DSO Region Moravská cesta
20. 01. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
18. 01. 2023 Rozpočtové opatření svazku obcí mikroregionu Uničovsko č.j. 01 v 12/2022
18. 01. 2023 Rozpočet svazku obcí mikroregionu Uničovsko na rok 2023
14. 01. 2023 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 12. 2022 Rozpočet obce Strukov na rok 2023
26. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Ceské republiky
24. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 5 o místním poplatku ze psů
24. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Strukov č. 3/2022 o užívání plakátových ploch
24. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Strukov č. 4/2022 o nočním klidu
22. 12. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Strukov č. 1/2022
21. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Strukov č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
21. 12. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16. 12. 2022 Zrušení opatření obecné povahy o omezení nakládání s povrchovými vodami
14. 12. 2022 Pozvánka na 6. členskou schůzi DSO Region Moravská cesta
12. 12. 2022 Pozvánka na 6. členskou schůzi DSO Region Moravská cesta
12. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 7
05. 12. 2022 Informace ke zveřejňování dokumentů DSO Region Moravská cesta podle zákona č. 250/2000 Sb.
04. 12. 2022 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
01. 12. 2022 Návrh rozpočtu mikroregionu Sternbersko, IC 042 34 201, na rok 2023
01. 12. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Sternbersko, IC 042 34 201, na roky 2024 -2025

XML