« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr pronajmout veřejné prostranství, společnosti Pidi kavárna, provozovateli nebytového objektu Veronské náměstí č.p. 592, za účelem provozování předzahrádky v období od 1. 05. 2023 do 15. 09. 2023, s provozní dobou po - ne od 9:00 do 18:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout veřejné prostranství, společnosti Pidi kavárna, provozovateli nebytového objektu Veronské náměstí č.p. 592, za účelem provozování předzahrádky v období od 1. 05. 2023 do 15. 09. 2023, s provozní dobou po - ne od 9:00 do 18:00 hod.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 Boloňská 478/1,Praha 10 0 z n a m u j e ve smyslu 5 36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění Z Á M Ě R pronajmout veřejné prostranství o výměře 12 m2,společnosti Pidi kavárna s.r.o <.>,IČO: 19059957,provozovateli nebytového prostoru V objektu Veronské náměstí č.p.592,Praha 10,za účelem provozování předzahrádky v období od 1.5.2023 do 15.9.2023,s provozní dobou po-ne od 9:00 do 18:00 hod.Výše nájemného 10,-Kč/m2/den.Veškeré infomace podá.0M ÚMČ Praha 15,Boloňská,478/1,Praha 10,7.patro.Poučení Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se ktomuto záměru vyjádřit & popř.předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny UMC Praha 15,nejpozději do posledního dne zveřejnění.Záměr bude zveřejněn po dobu od 22.3.2023 do 6.4.2023.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXXX XXXXXXX,v.r.starosta MC Praha XX V Praze dne 17.3.2023 -oti sk úředního razítka-

Načteno

edesky.cz/d/6058135


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz