« Najít podobné dokumenty

Obec Strukov - Závěrečný účet obce Strukov za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strukov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zaverecny ucet 2022
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Strukov
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Strukov
Strukov 33
784 01
<br> 00635634
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 604 429 285
E-mail ucetni@strukov.cz
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 3
<br> Kniha došlých faktur 6
<br> Kniha vydaných faktur 7
<br> Inventurní soupis stavů účtů 8
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 16
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 17
<br> Stavy účtů za období 19
<br> Závěrečné zápisy 53
<br> Hlavní kniha analytická 54
<br> Strana
<br>
<br> Obec Strukov,IČO 00635634 KEO4 1.12.0 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2022
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
98008 VPS Účelové dotace na výdaje spojené s volbou 9 400,00 0,00 0,00 0,00
<br> 98043 VPS Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o 7 455,74 0,00 0,00 0,00
<br> 98187 VPS Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do 32 000,00 20 669,00 0,00 0,00
<br> Celkem 48 855,74 20 669,00 0,00 0,00
<br> 0,00Transfery celkem 48 855,74 0,0020 669,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2022
<br>
<br> Obec Strukov,IČO 00635634 KEO4 1.12.0 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2022
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 70 500,00 0,00 0,00 0,004112
<br> Celkem 70 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,000,0070 500,00
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2022
<br>
<br> Obec Strukov,IČO 00635634 KEO4 1.12.0 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za o...

Načteno

edesky.cz/d/6055292

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strukov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz