« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 14. 3. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 14. 3. 2023
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 14.března 2023 od 19.00 hodin
přísálí Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: M.Ledvinka,M.Hulan,M.Hašek,B.Ježek,H.Bačíková,M.Prodanová,T.Janoušek,D <.>
<br> Trmalová,M.Mašek
<br>
Omluveni: V.Novák,J.Jirota
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: H.Bačíková
<br> Ověřovatelé zápisu: D.Trmalová,M.Hulan
<br> Do návrhové komise navrhuji: M.Ledvinka,T.Janoušek,M.Prodanová
<br>
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 9 zastupitelů,dnešní zastupitelstvo je
<br> usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 zákona o
<br> obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi dní,a to
<br> 3.března 2023.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na webových stránkách
<br> městyse <.>
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 7.února 2023 byl řádně
<br> vyvěšen,a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.Tímto se považuje zápis za schválený <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého řádného veřejného zasedání
<br> Záměr zřízení věcného břemene práva umístění,provozování,opravování a udržování zařízení
<br> distribuční soustavy na pozemcích p.č.4,st.5/2,7/1,1155,11,1156/1 a 932/1 vše v k.ú <.>
<br> Maršovice u Benešov a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
<br> umístění stavby – elektrická přípojka
<br> Záměr o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví městyse Maršovice - pozemek p.č.1137/5
<br> v k.ú.Maršovice u Benešova - umístění elektrického rozvaděče
<br> Záměr o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví městyse Maršovice - pozemek p.č.420/2
<br> v k.ú.Maršovice u Benešova - přístřešek
<br> Prodloužení pronájmu obecního bytu Maršovice čp.74
<br> Vyhodnocení výzvy k...

Načteno

edesky.cz/d/6054439

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz