« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška- MK ve městě Boskovice včetně místních částí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-DMBO6390 - OOP PÚP - MK a chodníky v Boskovicích a místních částech - blokové čisštění - Recovera.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
Dodejkou
<br>
<br>
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 6388/2023 DOP
DMBO 6390/2023/DOP
Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
roman.dokoupil@boskovice.cz
14.03.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve městě
<br> Boskovice včetně místních částí
<br> Městský úřad Boskovice,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o provozu na pozemních komunikacích“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy <,>
na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 06.03.2023
na základě žádosti společnosti Recovera Využití zdrojů a.s <.>,Španělská 1073/10,120 00 Praha 2 –
Vinohrady,Divize JIHOVÝCHOD: K Lipníkům 31,680 01 Boskovice,IČO 25638955 (dále jen „žadatel“)
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 19a
odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“),a to ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích v Boskovicích včetně místních částí pro rok 2023,dle přiloženého plánu čištění <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v Boskovicích včetně místních částí Bačov <,>
Mladkov...

Načteno

edesky.cz/d/6051529

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz