« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Opatření obecné povahy- na MK ve městě Boskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schéma označování prac. míst - DEAS.pdf
Schéma pro označovaní pracovních míst: 3.1 ostatní běžné údržba součástí a příslušenství silnic v obci
<br> E 4 — maximální délka úseku 1 km E 4 i “Dl Z %
<br> m'.max 50
<br> AA15
<br> ' T 2 km T E 4 E 4 — maximální délka úseku 1 km
<br> Verze: 05/2011
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
<br> Elektronický ? '.i : os: Plan n si ni nim
<br> značení na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Schéma pro označování pracovních míst: 5.2 ostatní běžné údržba součástí a příslušenství silnic mimo obec
<br> E 4 — maximální délka úseku 3 km
<br> E4_
<br> Verze: 05/2011
<br> max.50
<br> AA15
<br> T 2 km T E 4 E 4 — maximální délka úseku 3 km
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Schéma pro označování pracovních míst: 2.1 vysprávky vozovek obalovanou živičnou směsí v obci
<br> V případě frézování
<br> A 70 doplněno 0 E 4 v případě delšího úseku jak 500 m
<br> Verze: 05/2011
<br> max.50
<br> am
<br> V případě frézování
<br> A 70 doplněno 0 E 4 v případě delšího úseku jak 500 m
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Schéma pro označování pracovních míst: 2.2 vysprávky obalovanou živičnou směsí mimo obec
<br> l
<br> V případě frézování
<br> A 70 doplněno 0 E 4 v případě delšího úseku jak 500 m
<br> 526
<br> QQ
<br> \ m'.max 50
<br> A _“
<br> V případě frézování A 70 doplněna 0 E 4 v případě delšího úseku
<br> B 25 jak 500 m
<br> 820
<br> QD
<br> 15
<br> 820
<br> »
<br> Verze: 05/2011
<br> Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního značení na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Schéma pro označování pracovních míst: 1.2 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem mimo obec
<br> 820
<br> 820
<br> 826
<br> Verze: 05/2011
<br> _ A
<br> 4
<br> 275
<br> min
<br> l
<br> Po ukončení prací zůstane úsek označen A17 + E 4 (do doby odstranění volného kameniva)
...
2023-DMBO6397 - OOP PÚP - údržba MK a sil. II. a III. třídy v Boskovicích a místních částech - DEAS Boskovice.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 6394/2023 DOP
DMBO 6397/2023/DOP
Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
roman.dokoupil@boskovice.cz
14.03.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní
inspektorát Blansko,Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“) <,>
<br> opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
ve městě Boskovice
<br> takto:
Na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích (dále jen „MK“) na území města Boskovice
včetně místních částí Bačov,Mladkov,Hrádkov a Vratíkov – bude realizovaná přechodná úprava
provozu (dále jen „PÚP“) dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst“ (viz příloha – schémata
dopravního značení pro označování pracovních míst při údržbě ...

Načteno

edesky.cz/d/6051311

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz