« Najít podobné dokumenty

Obec Strukov - Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strukov č. 3/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strukov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni.pdf
OBEC STRUKOV
Strukov 33,784 01
IČ 006 35 634ú tel.: +420 722 616 082ú email: ou@strukov.cz
<br>
<br>
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRUKOV
č.3/2023 ze dne 16.3.2023
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov volí ověřovatele zápisu pana Jiřího Plachého a pana Jiřího Hubáčka a za
zapisovatele zápisu volí XXXX XXXXX Vrbu.Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje program zasedání
zastupitelstva č.3/2023 <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1/3/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.2/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov bere na vědomí zápis a usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č <.>
2/2023 konaného dne 6.2.2023 bez připomínek <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.2/3/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.3/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje udělení odměny členům zastupitelstva obce ve výši 1.500,- Kč <,>
která bude členům vyplacena ve výplatním termínu v měsíci dubnu 2023 <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.3/3/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.4/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje Účetní závěrku a Závěrečný účet obce Strukov,a to bez výhrad <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.4/3/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.5/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje uzavření následujících smluv o smlouvách budoucích:
<br> - Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená s budoucími prodávajícími manžely P.V.a J.V.<,>
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená s budoucí kupující M.Ch.<,>
- Smlouva o smlouvě budoucí směnné uzavřená s panem F.Š <.>
<br> Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.5/3/2023 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.6/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Strukov schvaluje následující směrnice:
<br>
<br>
<br> - Směrnice č.1/2023 Organizační řád
- Směrnice č.2/2023 o poskytování drobných finanč...

Načteno

edesky.cz/d/6051288

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strukov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz