« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - OOP - Stanovení PÚP - čištění Pisáreckého tunelu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2203 23 23 42887 Mal P02 (2)
M
IM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AVN
Í
<br> O
BSLU
<br> H
Y
<br> 6
<br> M
IM
<br> O
D
<br> O
PR
<br> AVN
Í
<br> O
BSLU
<br> H
Y
<br> 6
<br> MIM
O VOZ
<br> IDEL D
PMB
<br> ŽEBĚTÍNKOHOUTOVICE
JUNDROVKR.POLEBYSTRC
<br> ŽE
BĚ
<br> TÍ
N
<br> KO
HO
<br> UT
OV
<br> IC
E
<br> N <.>
LÍ
<br> SK
OV
<br> EC
<br> CE
NT
<br> RU
M
<br> 6,5
t
<br> MIM
O
<br> DO
PRA
<br> VNÍ
<br> OBS
LUH
<br> Y
<br> SVITAVY
<br> 42
<br> KR.POLE
<br> BYSTRC
<br> ŽABOVŘESKY
<br> E461
<br> 42
<br> LÍŠEŇ
<br> ŽIDENICE
<br> Výstaviště BVV
Centrum
<br> M
IM
<br> O
<br> DO
PR
<br> AV
NÍ
<br> O
BS
<br> LU
HY
<br> 6
<br> M
IM
<br> O
<br> DO
PR
<br> AV
NÍ
<br> O
BS
<br> LU
HY
<br> 6
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> 6
0
<br> CE
NT
<br> RU
M
<br> ŽE
BĚ
<br> TÍ
N
<br> KO
HO
<br> UT
OV
<br> IC
E
<br> N <.>
LÍ
<br> SK
OV
<br> EC
<br> 3
0
<br> 0
m
<br> LÍŠ
EŇ
<br> ŽID
EN
<br> IC
E
<br> Ce
nt
<br> ru
m
<br> Vý
sta
<br> viš
tě
<br> BV
V
<br> 42
E4
<br> 61
<br> W
IEN
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
ISL
<br> AV
A
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> 23
<br> TU
NE
<br> L
UZ
<br> AV
ŘE
<br> N
<br> TU
NE
<br> L
UZ
<br> AV
ŘE
<br> N
<br> TU
NE
<br> L
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br> IP22
<br> PISÁRECKÝ
TUNELUZAVŘEN
<br> IS
11
<br> b
IS
<br> 11
b
<br> IP
22
<br> PI
SÁ
<br> R
EC
<br> K
Ý
<br> TU
N
<br> EL
U
<br> ZA
VŘ
<br> EN
<br> ŽEBĚTÍNBVV 9.brána
<br> KOHOUTOVICE
<br> BVV 9.brána
<br> JUNDROVBVV 9.brána
<br> CENTRUM
<br> A1
5
<br> S7
<br> ŽEBĚTÍN
<br> BVV 9.brána
KOHOUTOVICEBV
<br> V
9 <.>
br
án
a
<br> JUNDROV
<br> BVV 9.brána
CENTRUM
<br> SVITAVY
<br> E4
61
<br> W
IE
<br> N
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
ISL
<br> AV
A
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> 23
<br> LÍŠ
EŇ
<br> ŽID
EN
<br> IC
E
<br> Vý
sta
<br> viš
tě
<br> B
VV
<br> 42
<br> PRAHABRATISLAVAOLOMOUC
WIENSVITAVY
<br> PRAHABRATISLAVA
<br> IS11a
SJEZD Z RAMPY
SMĚR TUNEL
UZAVŘEN
<br> N <.>
LÍ
<br> SK
OV
<br> EC
BO
<br> HU
NI
<br> CE
GR
<br> AN
D
<br> PR
IX
<br> 4
8
<br> E4
61
<br> 23
PR
<br> AH
A
<br> WI
ENBR
<br> AT
ISL
<br> AV
A
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> 6
0
<br> 4
8
<br> 4
8
<br> TU
N
<br> EL
H
<br> LIN
KY...
BB 2203 23 23 42887 Mal P04 (1)
TUNE
L
<br> UZAV
ŘEN
<br> IS11bIS11b
<br> SVITAVY
KR.POLE
<br> B20a
6
<br> 0
<br> S
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> N
<.> LÍSKO
<br> VEC
<br> BR
NO
<br> 60
<br> 60
<br> 43SVITAVY CENTRUM
<br> VÝSTAVŠTĚ BVV
<br> 602
<br> POPŮVKY
CENTRUM
<br> GRAND PRIX
<br> 60
<br> 60
<br> BOS
ONO
<br> HY
GRA
<br> ND
PRI
<br> XPOP
ŮVK
<br> Y
<br> 60
2
<br> PRA
HA
<br> BRA
TIS
<br> LAV
A
<br> OLO
MO
<br> UC
<br> WIE
N
<br> ST.LÍSKOVEC
<br> BOHUNICE
<br> CENTRUM
<br> VÝSTAVIŠTĚ BVV
<br> KR
<.> PO
<br> LE
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1 43
<br> SVITAVY
<br> 5
0 BO
<br> H
U
<br> N
IC
<br> E
<br> N
<.> LÍSKO
<br> VEC
<br> 4
8
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> N
<.> L
<br> ÍS
KO
<br> VE
C
<br> 4
0
<br> 3
0
<br> 0
m
<br> 1
5
<br> 0
0
<br> m
<br> 2
3
<br> E
4
<br> 6
1
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
IS
<br> LA
VA
<br> O
LO
<br> M
O
<br> U
C
<br> W
IE
<br> N
<br> BO
SO
<br> N
O
<br> H
Y
<br> G
R
<br> AN
D
<br> P
R
<br> IX
<br> 6
0
<br> 2
<br> PO
PŮ
<br> VK
Y
<br> BO
H
<br> U
N
<br> IC
E
<br> SV
IT
AV
<br> Y
43
<br> Ce
nt
ru
m
<br> BO
HU
<br> NI
CE
<br> 60
2
PO
<br> PŮ
VK
<br> Y
<br> BO
SO
<br> NO
HY
<br> UL.AK
ADEM
<br> ICKÁ
<br> 5x Z4e
<br> 5x S1
<br> Z4e
<br> 5x Z4e
<br> 5x S1
<br> Z4e
<br> IP18b
<br> C2b 4,5
<br> 4,5
<br> IS11b
IS11b
<br> SVITAVY
<br> KR.POLE
<br> IS11
b
<br> IS11
b
<br> SVIT
AVY
<br> KR.P
OLE
<br> 6M
IM
<br> O
<br> D
O
<br> PR
AVN
<br> Í
<br> O
BSLU
<br> H
Y
<br> N
EPLATÍ PR
<br> O
<br> U
ZAVÍR
<br> KU
<br> TU
N
<br> ELU
<br> W
IE
<br> N
<br> BR
AT
<br> ISL
AVA
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> PR
AH
<br> A
<br> A15
<br> B1
Z2
<br> Z2
B1
<br> 6
0
<br> PRAHA
<br> BRATISLAVA
<br> OLOM
OUC
<br> W
IEN
<br> NOVÝ LÍSKOVEC
<br> SVITA
VY
<br> 41
<br> Výsta
viště
<br> BVV
<br> KRÁLO
VO PO
<br> LE
<br> NOVÝ
LÍSKO
<br> VEC
<br> 6
<br> MI
MO
<br> DO
PR
<br> AV
NÍ
<br> OB
SL
<br> UH
Y
<br> PISÁRECKÝ
<br> TUNEL
<br> UZAVŘEN
<br> CENTRUM
<br> BOHUNICE
<br> SVITAVY
<br> 43
<br> 43
SV
<br> ITA
VY
<br> Ce
nt
<br> ru
m
<br> Vý
st
<br> av
išt
<br> ě
BV
<br> V
<br> KR
ÁL
<br> OV
O
<br> PO
LE
<br> Ka
m
<...
BB 220323 23 42887 Mal P03 (1)
m ' '.= „.E ““I-a.<.> *? _ '.“""““ 1 - '! P+R-a E “' * v,<,> i; <.>,<,> [ r 5.1% : | * ll.<.> " ? | k _ x “““"—155_4—.<.> j._______7 Údulnf__._'_,___-_-__ * &.<.>.;-É _lěšf-la I'IÉTI'IĚSIÍ *“ EI' _ T qulřtčl El ť F % ffi-FH.| SITUACE PRECHODNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI ___:— Ě _ _ É _ _ __ 1% „ __ — -Udůlnf_ - „g.- _—-_„__ ___.ýe www—“m _ Ř "I ___._ „© _ _.__ £ LEGEND A' JARNÍČIŠTĚNÍTUNELÚ VMO BRNO-PISÁRECKÝ TUNEL f_' ““ "mmmwlmaw E.:-Pha - - 9% „Eggan—Iamm ' ' <.>,„_ _ É * - _ „.g * 1 “3% _ ___? m 0% V ' TROLIJBAA,*:“ '._' ** Šówa-É a ČWRT % % WWE I.* Ě__________J_'3_=—" WDFPÉÍĚRÉÉ ' a ai? I „35131 1 *? OBJIZDNA TRASA __ _- | _ ' Pa.—4% QT._ __ _ % „_ “ Kůmnáéhůýťffgama LQÉTEB“ “' '- \ v » __ _ €
<br> _I _ ' ' ' „ů ' ' m- “- Š
<br> % OLOMOUC
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ERB“
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>,"rt-I ___„námůsli '-.__ Ši WPÉ % M *I „mf-WL \
<br> __ „,35% 411 __ =.<.>.% |_ Jakuhaků F5 “É- __ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO '“" - ].'.Ě : 'L a |“ *“ FÍÉmĚF-Íf “% Ě '- %ll.;:Ú STANOVENOVRAMCI STAVBY ©.„,- : <.>,I w a a.„_ „_ „» “B,„.- ' E % % ' 1:5“ J- ů“ _ “a a !— __ % __ __ 1 „___-„ _ »: DROBNÁ REKONSTRUKCE VODOVODU ' 3'3 a! _ ' námĚE-ÍÍ I|| -"'"'- 'lil £: ___,h_ ___ L ' T POZOR “guma-Hmm 93%.<.> r 53531 „_._ _ jf: Ludvíka Kundery ___“ Ú“ % % MÉIiHÚFEh'ÉhÚI-f __ ZABRDÚVlCE A -míSTo UZAvíRKY __ 13% „Ep “*“—a.;-.I.|.<.>,1 a %; "3 %.=.Émůatiq __ __ _ |Pzz -PŘECHODNÉSVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.<.>.<.> - za I.<.> - -=,"mai“ ' ' “%.-_,' ' Ě? PWŘHÉĚ $$$ ' % "H “$- 1 5%.% Kobližná 1 iv % ___ % If."“Z“" STANOVÍ KU JmK -' rn.- náměati ".' _.a _J _ _ PI$ARKY "?B-%$ -P,-_Ě____________ __:_'-'L <.>,_ _© _ __ “I:" __ T % Ě * _ _ _ -OBJÍZDNÁTRASA
<br> POZOR
<br> A
<br> 1- Er.<.> - __ É !.:|
<br> © Í; " T __ Ě $“?
<br>.-=._="' ' ?e; Maaarykuv.dll-ímá ' _ nnhnlngickym „ _ _ _ v _ _ É-._ _ ústav _ IP22 -PRECHODNE SVISLE DOPRAVNIZNACENI _ UDW-' _ "[š _ __ PISARECKY % !! ů <.>
<br> "“minikánské TUNEL STANOVI MMB 0D
<br> “.E- _,„,a ' _ _ --'_ '; _ EĚnán-Eati % %„ - __ _...
BB2203 23 23 42887 Mal P01 (1)
N <.>
LÍ
<br> SK
OV
<br> EC
BO
<br> HU
NI
<br> CE
GR
<br> AN
D
<br> PR
IX
<br> 4
8
<br> E4
61
<br> 23
PR
<br> AH
A
<br> WI
ENBR
<br> AT
ISL
<br> AV
A
<br> OL
OM
<br> OU
C
<br> 4
8
<br> TU
N
<br> EL
H
<br> LIN
KY
<br> D
élka 312 m
<br> MM
<br> MM
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
D
<br> EL
BV
<br> K
a <.>
<br> s <.>
<br> KOHOUTOVICE
<br> BVV-CLO
<br> CENTRUM
<br> ŽIDENICE
<br> BVV-Parking
<br> KOHOUTOVICE
<br> BVV-CLO
<br> 40
<br> MM
<br> BVVBRÁNA 9
<br> O
BC
<br> H
O
<br> D
N
<br> Í C
EN
<br> TR
U
<br> M
<br> R
IVIER
<br> A
<br> 6
0
<br> Z2
E13MIMO
<br> VOZIDEL
STAVBY
<br> B1
<br> S7
<br> LEGENDA
<br> R
<br> UL.BAUEROVA
<br> UL <.>
BAU
<br> ERO
VA
<br> SIL
<.> I/
<br> 42
SM
<br> ĚR
CE
<br> NT
RU
<br> M
<br> SIL.I/42 SMĚR ŽABOVŘESKY
<br> BRNĚNSKÉ VODÁRNYAKANALIZACE
<br> UL.BÍTEŠSKÁ
<br> UL.BÍTEŠSKÁ
<br> Z4
d
<br> Z4
e
<br> m
in
<br>.3
m
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
JARNÍ ČIŠTĚNÍ TUNELŮ VMO BRNO - PISÁRECKÝ TUNEL
TROUBA A
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STANOVENO V RÁMCI STAVBY
BRNO,BAUEROVA -
DROBNÁ REKONSTRUKCE VODOVODU
<br>
<br> - ZÁBOR V RÁMCI STAVBY BRNO,BAUEROVA -
DROBNÁ REKONSTRUKCE VODOVODU
<br> - TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65,66 A 133 <.>
<br> S7
<br> A15
<br> POZNÁMKA: VJEZD DO BRNĚNSKÝCH VODÁREN A KANALIZACÍ BUDE ZACHOVÁN <.>
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO,V RÁMCI STAVBY
BRNO,BAUEROVA -
DROBNÁ REKONSTRUKCE VODOVODU
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>
JARNÍ ČIŠTĚNÍ TUNELŮ VMO BRNO - PISÁRECKÝ TUNEL
TROUBA A
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: PISÁRKY DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> 2/2023
<br> RDS
-----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNA...
BB 2203 23 OOP jarni udrzba Pisarecky tunel
*KUJMXOPUX0QU*
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
Č.j.: JMK 42887/2023 Sp.zn.: S-JMK 39169/2023/OD Brno 16.03.2023
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy dle § 77
odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě podnětu právnické osoby SPEL,a.s <.>,se sídlem
Třídvorská 1402,Kolín V,280 02 Kolín,IČ: 00473057,zastoupené právnickou osobou DOKA,s.r.o <.>,Na
návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752 (dále v textu také jen „podatel podnětu“),po
předchozím projednání s Policií ČR,Městské ředitelství Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
dopravního inženýrství,č.j.KRPB-45984-2/ČJ-2023-0602DI,v kontextu 145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze
dne 07.03.2023 (dotčený orgán podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu)
<br> s t a n o v u j e
<br>
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a dle § 61 odst.4 zákona o silničním provozu
<br>
p ř e c h o d n o u ú p r a v y p r o v o z u
<br>
silnice: I/23 Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno
I/42 Brno – Velký městský okruh
v místě: v úseku sil.I/23 ul.Bítešská,Brno,Pisárecká tunel
důvod: uzavírka Pisáreckého tunelu – konání jarní a podzimní údržby,hlavních a
<br> mimořádných prohlídek,komplexních zkoušek v roce 2023
<br>
Uzavírka tunelové roury „A“ Pisáreckého tunelu:
Po dobu uzavírky silnice I/23 bude objízdná trasa pro osobní vozidla vedena ve směru k dálnici D1 po
pozemních komunikacích ul.Pisárecká a ul.Rybnická.Dále pro nákladní vozidla nad 6,5 t bude
objízdná trasa ...

Načteno

edesky.cz/d/6050195

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz