« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "JN, Frýdštejn, č. parc. 417, kNN, SS100" v k. ú. Frýdštejn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - SU/23/1266/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/635/23/HOZ
Č.J.: SU/23/1266/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 15.3.2023
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje ELIPROM spol.s r.o <.>,IČO 48264237,Legií č.p.317/19,Liberec XII-Staré
<br> Pavlovice,460 01 Liberec 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 1.2.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> JN,Frýdštejn,č.parc.417,kNN,SS100; IP-12-4014415
<br> na pozemcích parc.č.417,420,427/1,442/4,2069 v katastrálním území Frýdštejn.Uvedeným dnem
<br> bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Nové podzemní kabelové vedení NN bude vybudováno mezi podpěrným bodem č.63 stávajícího
nadzemního vedení NN 103018-0001 a novou přípojkovou skříní SS100 (P19) v plastovém
<br> kompaktním pilíři,osazenou v severovýchodním rohu připojované pozemkové parcely č.417.Při
<br> připojení nového kabelového vedení NN ke stávajícímu nadzemnímu vedení NN bude na PB č.63
<br> využita XXXXX XXXX pojistek vel.XXX v přípojkové skříni typu SPXXX.Skříň původně označená jako
<br> P4 bude nově označena jako R33 <.>
<br> Kabelové vedení pro připojení nového odběrného místa na pozemkové parcele 417 bude provedeno
<br> celoplastovým kabelem typu AYKY-J 4x35 <.>
<br> - Délka trasy nového podzemního kabelového vedení NN bude 63,0 m <.>
- Kabelové vedení NN bude uloženo v zemi v hloubce 0,7 m ve volném terénu a 1,0 m v komunikaci <.>
- Umístění kabelového vedení NN bude podle předložené situace „Zákres do katastrální mapy“
<br> v měřítku 1:500 z 09/2022,kterou vypracoval XXXXXX XXXXXX pod číslem zakázky IP-XX-XXXXXXX <.>
<br> Podpěrný bod na osu je vzdálen 2,5 m od hranice sousedního pozemku parc.č.2069 v kú Frýdštejn <.>
<br> Kabelové vedení NN bude umí...

Načteno

edesky.cz/d/6050181

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz