« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Zveřejnění oznámení o odtahu vozidla na úřední desce - vozidlo zn. Ford RZ BX901E na Ukrajinské

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2162 23 Oznameni o odtahu vozidla RZ BX901E
Počet stran: 1Brněnské komunikace Váš dopis zn.: XXXXXXX XXXXX SNPXX XXX XX Žiar nad Hronom Slovenská republika Ze dne: BK0M/02252/2023 Naše č.j.: 3100/BKOM/02252/2023 Spis.Značka: Naše značka: Vyřizuje: Telefon: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX ^XsZhoTf BBOH/XXXXX/XX //<X/.druh / V ' +XXX XXXXXXXXX Mobil: +420 731623727 E-mail: hejmalickova@bkom.cz Datum: 27.1.2023 Oznámení o odtahu vozidla Vážený pane,bcO0es89i7413e na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s.a v souladu s §19d,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne XX.X.XXXX provedeno odstranění silničního vozidla RZ BX901E,VIN WF0WXXGCDW5E52520,zn.Ford z místní komunikace Ukrajinská v Brně.Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 22.9.2022 nebyla zjednána náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve smyslu §19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo z pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál F.K.Holoubek.Tímto Vás vvzvváme k ieho vyzvednutí,a to oo předchozí telefonické domluvě na tel.548217484.popř.na tel.724 353 453.d.Klíma,e mail: klima@bkom.cz.Telefonovat ie možné pondělí až Pátek v době od 7.00 do 14.00 hod.Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel vozidla uvedený v Registru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních-vozidel v souladu s usnesením Rady města Brna č.R6/085 a R7/086 činí: 1800,- Kč za dokončený odtah vozidla,120,-Kč parkovné na 1 den.V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení nevyzvednete,bude postupováno dle §19d,odst.4 zákona o pozemních komunikacích.VYVĚŠENO DNE: __ SŇATO DNE:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> VRACENO DNE:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz