« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - R9/022. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 9.3. - 27.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2098 23 Zamery obce R9 022 (2)
č.j.MMB/0126364/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Ing <.>
<br> Veronika Vomočilová,Odbor životního prostředí MMB,Kounicova 67,601 67 Brno,tel.: 542174156 <,>
<br> e-mail: vomocilova.veronika@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0126364/2023/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemku p.č.1474,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 233 m²,na kterém stojí
stavba č.p.1043,rodinný dům,v k.ú.Královo Pole
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.2587,tel.542173165,e-mail: vinterova.petra@brno.cz)
<br>
<br> 3.prodej:
- části pozemku p.č.7016/1 ostatní plocha,zeleň o výměře 1065 m²
<br> - části pozemku p.č.7016/18 ostatní plocha,zeleň o výměře 107 m²
<br> - části pozemku p.č.7016/19 ostatní plocha,zeleň o výměře 958 m²
<br> vše v k.ú.Bystrc společnosti Ekostavby Brno,a.s <.>,se sídlem U Svitavy 1077/2,Černovice <,>
<br> 618 00 Brno,IČO: 469 74 687 za kupní cenu 4.600 Kč/m² vč.DPH + náklady statutárního
<br> města Brna spojené s převodem uvedených částí pozemků
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel <.>
<br> 542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br> 4.směna části pozemku
p.č.1072/6,která je oddělena geom...

Načteno

edesky.cz/d/6048369

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz