« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Oznámení o odtahu vozidla RZ 6P1 7605, zn. BMW z místní komunikace Spodní v Brně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2112 23 Oznameni o odtahu vozidla Spodni
lUl Brněnské komunikace
*lk
<br> Počet stran: 1
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: XXXX XXX XXXXXX
<br> Souhrady XX
XXX XX Brno
<br> BKOM/02164/2023Naše č.j.:
3100/BKOM/02164/2023Spis.Značka:
<br> Naše značka:
ÚMČ Brno-Bohunice
Doručeno: 10.03 2023
BBOH/02112/23
<br> přílohy: I
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
+XXX XXXXXXXXX
<br> Mobil: +XXX XXXXXXXXX listy.I druh:
E-mail: hejmalickova (9bkom.cz
<br> 26.1.2023Datum:
<br> bc08es69174107
Oznámení o odtahu vozidla
Vážený pane <,>
<br> na základě Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské
komunikace a.s.a v souladu s §19d,odst.2,zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném
znění (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) bylo dne XX.X.XXXX provedeno odstranění silničního
vozidla RZ6P17605,zn.BMW z místní komunikace Spodní v Brně <.>
Vzhledem ke skutečnosti,že ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy ze dne 31.10.2022 nebyla zjednána
náprava tak,aby výše uvedené silniční vozidlo nebylo považováno za odstavené silniční vozidlo ve
smyslu §19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,bylo toto vozidlo z pozemní
komunikace odstraněno a odstaveno na odstavné ploše na adrese: Drážní 9,627 00 Brno-Slatina,areál
F.K.Holoubek <.>
Tímto Vás wzvváme k ieho vyzvednutí,a to do předchozí telefonické domluvě na tel.548217484 <.>
popř.na tel.724 353 453.p.Klíma,e mail: klima@bkom.cz.Telefonovat ie možné pondělí až pátek
v době od 7.00 do 14.00 hod <.>
<br> Upozorňujeme,že náklady na odtah vozidla a jeho uskladnění na odstavné ploše nese provozovatel
vozidla uvedený v Registru silničních vozidel.Cena za nucené odtahy silničních vozidel v souladu
s.usnesením.Rady města.Brna č.R6/085 a R7/086 činí:
1800,- KČ za dokončený odtah vozidla <,>
120,-Kč parkovné na 1 den <.>
<br> V případě,že si silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení nevyzvednete <,>
bude postupováno dle §19d,odst.4 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> IEfjjl Brněnské komunikace
Hiii.>iit...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz