« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Záměr - výpůjčka, oplocení Jihlavská p.č. 1275

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 1557 23 zamer Jihlavska oploceni p c 1275 vypujcka Vaz veznice
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
<br> _____________________________________________________________
č.j.BBOH/01557/23/MO
<br> Z Á M Ě R
vypůjčit nemovitý majetek
<br>
Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 09.zasedání dne 08.03.2023 po dobu 15 dnů záměr vypůjčit část oplocení
na pozemku p.č.1275 v k.ú.Bohunice při ul.Jihlavská o ploše 2 m2 (viz situační nákres),pro
umístění náborového billboardu Vězeňské služby ČR,Vazební věznice a ústav pro výkon
zabezpečovací detence,Jihlavská 12,625 00 Brno.Pozemek je zapsán na listu vlastnictví
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br>
Výpůjčka se sjednává za následujících podmínek:
- doba neurčitá
- tříměsíční výpovědní lhůta
<br>
<br>
<br> Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor bytový a majetkový,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br>
Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br>
na úřední desce i elektronické úřední desce
<br>
zveřejněno: sňato:
<br>
2023-03-10T10:11:53+0100
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bohunice 63298f9fd62549c7d9406cad04914c5d6d76cd34

Načteno

edesky.cz/d/6048367

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz