« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Informace pro občany č. 1/23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (624.65 kB)
Informace pro občanv,; Obecního úřadu Kyšice č.1/23
<br> Svoz nebezpečného odpadu
<br> Dne 18.3.2022 od 9.15 do 10.15 hodin proběhne sběr nebezpečného odpadu.Sběrna bude přistavena na návsi.Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
<br> - zářivky & výbojky
<br> - autobaterie a monočlánky
<br> - vyjeté oleje a použité filtry,vč.obalů
<br> — barvy a laky,včetně obalů
<br> - kyseliny,rozpouštědla,čističe a další domácí chemii
<br> - nádobky od sprejů
<br> - staré a nepotřebné léky <.>
<br> Svoz velkoobjemového odpadu
<br> V sobotu dne 25.3.2023 od 8.00 do 12.00 hodin bude na čističce odpadních vod přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,který mohou občané zdarma využít.Velké kusy (např.skříně) prosíme pokud možno rozebrat.Do kontejneru nepatří:
<br> — zemina
<br> - stavební sutě
<br> - železný šrot
<br> - nebezpečné složky odpadů (olověné akumulátory,oleje,barvy,zářivky,lednice)
<br> - TV,PC a další elektrospotřebiče
<br> - dřevěný a dřevotřískový nábytek
<br> - plastový nábytek
<br> - pneumatiky
<br> - bioodpad
<br> Fritovací oleje a použité jedlé oleje a tuky je možné odevzdávat po XXXX XXX do popelnice
<br> s červeným víkem umístěné před čističkou odpadních vod.Odevzdávejte je pouze v PET lahvích maximálně o velikosti 2 litry! PET lahve musí být opatřeny uzávěrem.Prosíme všechny spoluobčany,aby tyto produkty nevylévali do kanalizace <.>
<br> Všechny elektrospotřebiče je možné odevzdávat po XXXX XXX po dohodě s obsluhou do sběrného místa na čističce odpadních vod,elektrospotřebiče neodevzdávejte do nebezpečného odpadu!
<br> Svoz bioodpadu
<br> Svoz bioodpadu bude probíhat od měsíce XXXXX do listopadu každý lichý týden v pátek,první svoz bude v pátek 14.4.2023.Upozorňujeme,že na biopopelnici je potřeba nalepit žlutou roční známku.Pokud jste známku neobdrželi,vyzvedněte si ji do 30.3.2022 na obecním úřadě.Občané,kteří mají objednanou výměnu biopopelnice,ať ji vyčištěnou nechaji ve středu ráno
<br> 22.3.2023 p...

Načteno

edesky.cz/d/6047015

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz