« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Obec Kyšice.IČO 00234583
<br> KE04 112.1 UR006
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2l2023
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Pol| orgI orgz N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1122 100 000,00 80 000,00 180 000.00 Příjem z daně z příjmů právnických 1345 480 000,00 20 000,00 500 000,00 Příjem z poplatku za obecni systém 4212 5 741 127,00 -911 000,00 4 830 127,00 Investiční přijaté transfery ze státního 4212 17508 0,00 911 000,00 911 000,00 Investiční přijaté transfery ze státního Celkem za Par: 6 321 127,00 100 000,00 6 421 127,00 Přijmy celkem 6 321 127,00 100 000,00 6 421 127,00 Výdaje XXX XXX org.! orgz N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 2321 6122 0.00 150 000,00 150 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Celkem za Par: 2321 0,00 150 000,00 150 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod a 3399 5169 30 000,00,1 500,00 28 500,00 Nákup ostatnich služeb 3399 5229 10 000.00 1 500,00 11 500.00 Ostatni neinvestiční transfery Celkem za Par: 3399 40 000,00 0,00 40 000,00 Ostatni záležitosti kultury,církví a 3745 5011 380 000,00 -4 000,00 376 000.00 Platy zaměstnanců v pracovním 3745 5169 50 000,00 1 470,00 51 470.00 Nákup ostatních služeb 3745 5424 0,00 4 000,00 4 000.00 Náhrady mezd a příspěvky v době Celkem za Par: 3745 430 000,00 1 470,00 431 470,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 5901 2 456 927,00 -137 000.00 2 319 927,00 Nespecifikovaná rezervy Celkem za Pa:: 6171 2 456 927,00 -137 000,00 2 319 927,00 Činnost místní správy 6399 5365 100 000,00 80 000,00 180 000,00 Platby dani krajům,obcím a státním Celkem za Par: 6399 100 000,00 00 000,00 180 000,00 Ostatní finančníoperace 6402 5364 98008 0,00 5 530,00 5 530,00 Vratky transferu poskytnutých 2 Celkem za Par: 6402 0,00 5 530,00 5 530,00 Finanční vypořádání Výdaje celkem 3 026 927,00 100 000.00 3 126 927,00 Změna závazných ukazatelů Příjmy XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgz Původní Změna Po změně Název 0000 XXX...

Načteno

edesky.cz/d/6090763


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz