« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - nebytové prostory - Pálavské nám. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - nebytové prostory - Pálavské nám. 6
Statutární město Brno,Městská část Brno — Vinohrady Úřad městské části Odbor bytový a všeobecný V souladu s ustanovením 539 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> zveřejňuje záměr městské části k pronájmu nebytových prostor v objektu Pálavské náměstí č.or.6,č.p.4119,k.ú.Židenice
<br> Jedná se 0 dům Pálavské náměstí 6 postavený na pozemku p.č.8348 v k.ú.Židenice
<br> Volné nebytové prostory jsou situovány v suterénu domu Pálavské náměstí 6,jedná se o místnost bývalé kočárkárny <.>
<br> celková plocha | 10,28 m2 ]
<br> Předpoklad využití: sklad Nájemné: 613,08 Kč/mzl rok (od 1.4.navýšení o inflační doložku)
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
<br> Žádosti,připomínky a náměty k uvedenému záměru přijímá Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno —Vínohrady,Velkopavlovická 25,628 00 XXXX do XX dnů ode dne zveřejnění záměru <.>
<br> Tento záměr byl schválen na 7.schůzi RMČ Brno — Vinohrady konané dne 07.03.2023 <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXX vedoucí odboru bytového a všeobecného
<br> „ *; 'l „? O? \ Vyvesenodne.<.>.á„%.;.:—* * “*“
<br> Sňato dne

Načteno

edesky.cz/d/6046601

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz