« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - MHD Čejkovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - MHD Čejkovická
Magistrát města Brna ] ' “€ [a 8 i ul
<br>,__.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> B.R | Odbor dopravy jq/Í/ | 1
<br> Č.J.: MMB/0088312/2023/GJE VYŘĚZUJEZ Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP.ZN-Z 5400/OD/MMB/0088312/2023/2 TEL./EMAIL: +420 542 174 612 /jeklova.gabrlela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:/ŽŠ? 2025 Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-34627-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 20.02.2023 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Věstonická ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace souvislé údržby komunikace v místě zastávky MHD „ Čejkovicka'“ na ul.Věstonická <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 6 týdnů v období 18.03.2023 — 30.09.2023.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.resp.uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komun...

Načteno

edesky.cz/d/6046599

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz