« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - MMB/0126364/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - MMB/0126364/2023
č.j.MMB/0126364/2023/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,gronaimout1 propaehtovat nebo gggůjčit hmotnou nemovitou věc nebo grávo stavby anebo ie gřenechat iako g'prosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k Eozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec ],z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> v platném znění zveřejňujeme Eo dobu 15-ti dnů záměry statutárního m
<br> ěsta Brna
<br> Předmět pronájmu: část pozemku p.č.<.> 3842 k.ú.Cemá Pole.ostatní plocha.0 \ýmčře 70 m2 Účel pronájmu: rozšíření relaxační zóny za objektem saun & rehabilitace o mobilní venkovní dřevěné sauny
<br> Doba nájmu: na dobu neurčitou
<br> park Lužánky -— pronájem
<br> k.ú.Černá Pote
<br> ťml pozoun-\- :; ".m4; <
<br> / <.>
<br> £ ŠŠŠ
<br> 384411 Jíří-543.'?
<br> __.<.> w—w—d'“
<br> M
<br> 3833/2 38.38
<br> raz-I— m m
<br> 1 5%
<br> posmpu i mapové podkloafv k nahlédnutí Vám poskytne lng <.>
<br> životního prostředí MMB,Kounicova 67.60! 67 Brno,tei.: 542174156,vo.veronika:o-hrnn.5:
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším IQ!/(mika í'omočiiová.Odbor e—maii: I'eruc'iÍr)
<br> č.j.MMB/0126364/2023/Vich
<br> prodej pozemku p.č.1474,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 233 mz,na kterém stojí stavba č.p.1043,rodinný dům,v k.ú.Královo Pole
<br> (informace () uvedeném záměru a dalším postupu l mapové podkloay k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Vinterova'.Mayer/tomi odbor Mag/strom města Brna.Malinovského nám.3.601 67 Brno,dv.2587.tel.542/73 165.e—mol/: vt'nterovo.Jarmil/among:
<br> prodej:
<br> - části pozemku p.č.7016/1 ostatní plocha,zeleň o výměře 1065 m2
<br> - části pozemku p.č.7016/18 ostatní plocha,zeleň () výměře 107 m2
<br> - části pozemku 13.č.7016/19 ostatní plocha,zeleň o výměře 958 m1
<br> vše v k.ú.Bystrc společnosti Ekostavby Brno,a.s <.>,se sídlem U Svitavy 1077/2,Černovice,618 00 Brno,IČO: 469 74 687 za kupní cenu 4.600 Kě/m2 vč.DPH + náklady statutárního
<br> města Brna spojené s převodem uvedených část...

Načteno

edesky.cz/d/6046598

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz