« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - ved.odd. dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství odboru stavebního

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - ved.odd. dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství odboru stavebního
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č.11/2023
<br> Tajemník UMC Brno-sever vyhlašuje v souladu s 5 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/vedoucí úřednice na dobu neurčitou:
<br> vedoucí oddělení dopravy,inženýrských sítí a vodního hospodářství odboru stavebního
<br> Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: řízení činností a procesů v rámci oddělení,koordinace výkonu silničního správního úřadu a speciálních stavebních úřadů (dopravního a vodoprávního),zajišťování výkonu působnosti silničního správního úřadu podle zákonac “.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů výkon agendy místního poplatku za užívání veřejného prostranství,výkon povodňové služby městské části,zajišt ování editace referenčních údajů v RÚIAN
<br> Platové podmínky: ll.platová třída dle nařízení vlády č.34l/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna.možnost práce z domova.karta Multisport,příspěvek na stravování,ošatne' ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky,očkování proti infekčním onemocněním,dentální hygienu apod.)
<br> Termín nástupu: 01.06.2023
<br> Požadavky:
<br> ' vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>.znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,zákona č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve...

Načteno

edesky.cz/d/6046597

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz