« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - veřejná vyhláška úprava provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška   (5.1 MB)  
|IIIIIIIIIIIlllllll||l|IlllllIIIII|||IlllllllllIlllllillllllll|I|||||||l||||l||l *MUKHSP08015727*
<br> MĚSTSKY URAD KUTNA HORA ' Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br> SPIS.ZN.: MKH/027l30/2023/02 ČNES dopravní stavby,a.s.ČJ.: MKH/034906/2023 Milady Horákové 2764 VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXX XXX XX Kladno
<br> TEL.: XXX XXX 302
<br> E-MAIL: podatelna©kutnahora.cz
<br> DATUM: 14.března 2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 0 silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání,které dne 28.2.2023 podala společnost
<br> ČNES dopravní stavby,a.s <.>,rČO 47781734,Milady Horákové 2764,272 01 Kladno,kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,ICO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu opravy povrchu vozovky toto opatření obecné povahy,kterým podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/336,III/12519,III/12523,III/33519,HI/3363,III/3364,III/3367,III/3369,III/33610 a přilehlých pozemních komunikací v Jiřicích a Kácově během provádění opravy povrchu vozovky silnice č.III/3369 mezi Kácovem a obcí Zliv ve dvou etapách (za úplné uzavírky) spočívající vumístění přechodného dopravního značení azařízení vrozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedí...

Načteno

edesky.cz/d/6042720

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz