« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu | Ministerstvo zahraničních věcí České republikyTato webová stránka pro správné zobrazení obsahu používá technologie Cookies a JavaScript.Doporučujeme tyto technologie ve vašem prohlížeči aktivovat.V případě nesprávného zobrazení obsahu stránek si požadované informace můžete vyžádat emailem na wwwadmin@mzv.cz
09.03.2023 / 13:55 | Aktualizováno: 09.03.2023 / 14:05
 
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 30 odst.1 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce (dále jen „zákon“),v platném znění,výběrové řízení na obsazení místa správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu v pracovním poměru.Místem výkonu práce je Praha. 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na standardní dobu vyslání 3 roky,a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení.Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 6.platové třídy <.>
Posuzovány budou žádosti,podané ve lhůtě do 23.března 2023,tj.v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské náměstí 5,11800 Praha 1,nebo osobně podané v termínu do 23.března 2023 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu epodatelna@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh).Přílohy,zasílané datovou schránkou,musí být ve formátu dle zákona č.300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění,a vyhlášky č.193/2009 Sb <.>,o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů <.>
Obálka,resp.datová zp...

Načteno

edesky.cz/d/6041916

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz