« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - MěÚ Bučovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích z důvodu zabezpečení objíždky silnice II/429 v obci Milonice do 15.6.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

12745_2023_Objízdná_trasa_uzavírka_sil_II429_Milonice_a_III4292_sign.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací: MUB/OD-12745/2023 lab
Spisová zn.: OD-3932/2023-lab
Počet listů/příloh: 6/2
<br> Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: labrova@bucovice.cz
<br> Datum: 08.03.2023
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"),postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě podnětu právnické osoby EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Morava,IČ:
45274924,Vídeňská 104,619 00 Brno,kterou na základě plné moci zastupuje právnická osoba
DoZBos s.r.o <.>,IČ: 29372381,XXXXXXX XXXXXX X,XXX XX Boskovice,byl dne XX.03.2023 podán
podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; po projednání
s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu <,>
kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČ: 75151499 <,>
Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,Brněnská 7a,682 01 Vyškov ze dne 28.02.2023 pod
č.j.KRPB-41064-4/ČJ-2023-061206-POK,z moci úřední,podle ustanovení § 77 odst.1 písm <.>
c) a § 77 odst.5 a o...
SITUACE_DIO_Milonice_OT_2_DOPLNĚNÍ.pdf
BOHDALICE
<br> KOZLANY
<br> BOHATÉ
MÁLKOVICE
<br> ŠARDIČKY
<br> KOJÁTKY
<br> ČERNČÍN
<br> VÍCEMILICE
<br> BUČOVICE
<br> NEVOJICE
<br> UHŘICE
<br> MILONICE
<br> NESOVICE
<br> LETOŠOV
<br> DOBROČKOVICE
<br> CHVALKOVICE
<br> HVĚZDLICE
<br> STARÉ
HVĚZDLICE
<br> PAVLOVICE
<br> KUČEROV
<br> MANEROV
<br> IS3a
<br> 9
<br> VYŠKOV
431
<br> IS3c
<br> 5
<br> HVĚZDLICE
<br> IS3a
3 14
<br> HVĚZDLICE
<br> LITENČICE
<br> IS3c
<br> 6 15
<br> NESOVICE
<br> KORYČANY
<br> 429
<br> IS3
a
<br> 110
<br> BO
HD
<br> AL
IC
<br> E
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 42
9
<br> IS3
b
<br> 61
5
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> KO
RY
<br> ČA
NY
<br> 42
9
<br> IS3b
<br> 1
10
<br> BOHDALICE
<br> VYŠKOV
<br> IS3c
3
<br> N.HVĚZDLICE
<br> IS3b
1UHŘICE
<br> IS3c
1
<br> 5
<br> UHŘIC
EN.HV
<br> ĚZDLI
CE
<br> IS3
b
<br> 42
9
<br> 2
NE
<br> SO
VIC
<br> E
<br> IS3
c
<br> 42
9
<br> 7
<br> BO
HD
<br> AL
IC
<br> E
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> III/
42
<br> 92
<br> III/4314
<br> III/4317
<br> III/4319
<br> III/
05
<br> 08
<br> III/42
93
<br> IZ
4a
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> IZ4b
NESOVICE
<br> B2
0a
<br> 70
<br> IS
9a
<br> IS
3a
<br> 173
5
<br> SL
AV
<br> KO
V
<br> U
B <.>
<br> BR
NO
<br> 50
<br> IS
3b
<br> 39
SN
<br> OV
ÍD
<br> KY
<br> KO
RY
<br> ČA
NY
<br> 42
9
<br> IS
3c
<br> 918
BO
<br> HD
AL
<br> IC
E
<br> VY
ŠK
<br> OV
42
<br> 9
<br> IS3a18VYŠKOV
<br> IS9a
<br> 50
U
<br> H
<.> H
<br> R
AD
<br> IŠTĚ
E 50
<br> VYŠKO
V
<br> 429
KO
<br> R
YČ
<br> AN
Y
<br> 429
<br> IZ4a
NESOVICE
<br> IZ
4b
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> IS3
b
<br> NE
VO
<br> JIC
E
<br> IS4a
<br> IS3c
NEVOJICE
Zám
<br> ek N
esovice 5
<br> IZ4
a
<br> BU
ČO
<br> VIC
E IS1
<br> 5a
<br> VÍ
CE
<br> MI
LIC
<br> E
<br> E1
1c
<br> IS13
<br> NESOVICE5
IZ4b
<br> BUČOVICE
<br> E11c E1
1d
<br> E11d
<br> E1
1c
<br> E11d
<br> IS1
5a
<br> BU
ČO
<br> VI
CE
<br> IS15a
<br> VÍCEMILICE
<br> IS9
a
<br> 50
BR
<br> NO
<br> E 5
0 S
<br> LA
VK
<br> OV
U B
<br> RN
A
<br> ŽD
ÁN
<br> ICE
<br> 431
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 431
<br> IS3
a
<br> 18
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 431
<br> IS3
b
<br> 2
10 KL
...
SITUACE_DIO_MILONICE_UZAVÍRKA_1hGGLjl.pdf
B1
<br> E13 MI MOVOZI DEL
S
<br> POVOLENÍ M
STAVBY
<br> B1
<br> E13 MI MOVOZI DEL
S
<br> POVOLENÍ M
STAVBY
<br> B1
<br> E13
<br> MI MO
VOZI XXX S
<br> POVOLENÍ M
<br> STAVBY
<br> B1
<br> E13
<br> MI MO
VOZI XXX S
<br> POVOLENÍ M
STAVBY
<br> BX
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDEL S
POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> B1
E13
<br> MIMOVOZIDEL
S
POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> B1
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDEL S
POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> B1
E13
<br> MIMOVOZIDEL
S
POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> B1
<br> E13
Z2
<br> 3xS7
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> IS3b
1
<br> UHŘICE
<br> C2c
<br> C2b
<br> IZ4a
MILONICE
<br> IZ
4b
<br> MI
LO
NI
CE
<br> B20a
70
<br> B20a
<br> 50
<br> B20a 50
<br> VÝSTAVBA NOVÉ OPĚRNÉ ZDI
<br> A10
<br> SSZ
<br> B1E13
MIMO
<br> VOZIDE
L SPOVOLENÍ
<br> M
STAVBY
<br> IJ4
b
<br> ZASTÁVKA
"MILONICE"
<br> IJ4b
<br> ZASTÁVKA
"MILONICE"
<br> IJ4b
<br> ZASTÁVKA
<br> "UHŘICE,ROZC.1.0"
<br> IJ4
b
<br> ZASTÁVKA
"UHŘICE,ROZC.1.0"
<br> IZ4a
NESOVICE
<br> IZ
4b
<br> NE
SO
VI
CE
<br> IZ4
a
<br> MI
LO
NIC
E
<br> IZ4b
<br> MILONICE
<br> 5,5 m
<br> A1a
<br> A1b
<br> A10
<br> A15
<br>
MI MO
VOZI XXX S
POVOLENÍ MST
<br> AVBY
<br> EXX
<br> MI MO
VOZI DEL
<br> SPOVOLENÍ
MSTAVBY
<br> E13
<br> MI MO
<br> VOZI XXX S
POVOLENÍ M
<br> STAVBY
<br> ZX
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> Z2
<br> SS
Z
<br> B1
<br> E1
3
<br> Z23xS
7
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> B1 E3
a
<br> 45
0
<br> m
<br> B2
0a
<br> 50
10
<br> 0 m
<br> 20
0 mA
<br> 10
<br> B2
0a
<br> 70
30
<br> 0 m
<br> A1
5
<br>
<br> A10
<br> A15
<br>
A1
0
<br> A1
5
<br>
<br> A10
<br> A15
<br>
<br> A10
A15
<br>
<br> A1
0
<br> A1
5
<br>
<br> A10A15
<br>
A10
<br> A15
<br>
<br> A10
<br> A15
<br>
<br> A15
<br>
<br> 100 m
<br> 200 m
<br> 300 m
<br> 100 m
<br> A10
<br> A15
<br>
<br> 300 m
<br> B20a 70
160 m
<br> A1
0
<br> A1
5
<br>
<br> E7
b
<br> P1
<br> P4
<br> PO
ZO
<br> R
<br> SIL
NI
<br> CE
<br>
<.>
<br> V O
BC
<br> I M
ILO
<br> NIC
E
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> OD
<.>.<.> D
<br> O
<br> 42
9
<br> IP2
2
<br> POZOR
SILNICE <.>
<br> V OBCI MILONICE
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6039507

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz