« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023.pdf (564.23 kB)
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ samce STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM v PRAZE
<br> Váš dopis zn.: Ze dne:
<br> Qp.zn.: S-KHSSC 085283023 Cj.: KHSSC 085283023
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: michal.novotny©khsstc.cz
<br> Datum: 16.února 2023
<br> Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
<br> pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem vPrazc ve spolupráci sČeskou mykologickou společností vyhlašuje na dny
<br> 28.března 2023 (úterý) v 10.00 hodin a 23.května 2023 (úterý) v 10.00 hodin
<br> v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova i?,Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br> Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání kvýrobě,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely.Zákon č.110!199? Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém & 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví © 24 odst.2 zákona č.2583000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,i provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.4753002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub„ způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) <.>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/6031581

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz