« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr pachtu části pozemku p.č.87/2 v k.ú. a obci Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pachtu části pozemku p.č.87/2 v k.ú. a obci Březnice (210 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením Rady města Březnice ze dne 6.3.2023
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města propachtovat za níže
<br> uvedených podmínek nemovitou věc:
<br> část pozemku p.č.87/2
<br> v k.ú.a obci Březnice
<br> o výměře 60 m
2
<br>
za cenu 5,- Kč/m
2
/rok <.>
<br> Pacht možný od data schválení <.>
<br>
Pachtovné bude uhrazeno po podpisu smlouvy
<br>
<br> Žádost o pacht pozemku musí obsahovat :
<br>
<br>  jméno,příjmení,adresu bydliště,telefon,email
 podpis žadatele a datum
<br>
<br>
<br> Termín pro podání žádosti o pacht pozemku včetně všech náležitostí výše uvedených je
<br> stanoven do 27.3.2023 <.>
<br>
<br>
O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření pachtovní smlouvy <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br> Vyvěšeno: 9.3.2023
<br> Sejmuto: 27.3.2023

Načteno

edesky.cz/d/6028162

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz