« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2023
Paragraf R2023 RO01 Rozdíl
<br> [Kč] [Kč] [Kč]
<br> 1345 0,00 330 000,00 330 000,00
přesun příjmů z 3722/2111 na daňový příjem 1345 <,>
<br> vydáno OZV
<br> 3635 2329 0,00 98 010,00 98 010,00 příjem spoluúčastníků na dokončení změny ÚP č.5
<br> 3722 2111 330 000,00 0,00 -330 000,00 přesun příjmů na položku místního poplatku 1345
<br> 6118 4111 98008 0,00 38 600,00 38 600,00 příspěvek od státu na volby prezidenta 2023
<br> 136 610,00
<br> 8115 0,00 703 606,00 703 606,00 FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních prostředků)
<br> R2023 RO01 Rozdíl
<br> [Kč] [Kč] [Kč]
<br> 2341 5169 0,00 353 320,00 353 320,00
projektová dokumentace na obecní rybník,neuhrazeno
<br> v roce 2022
<br> 3549 5221 0,00 1 000,00 1 000,00 příspěvek Zdravotnímu klaunu o.p.s <.>
<br> 3635 5169 300 000,00 560 000,00 260 000,00 dokončení změny ÚP č.5
<br> 4351 5221 0,00 2 000,00 2 000,00
příspěvek Agentuře osobní asistence a sociálního
<br> poradenství o.p.s <.>
<br> 4379 5222 0,00 1 000,00 1 000,00 příspěvek Lince bezpečí
<br> 6118 dle třídění 98008 0,00 38 600,00 38 600,00 výdaje na volby prezidenta 2023
<br> 6171 5169 80 000,00 248 000,00 168 000,00 externí účetní služby
<br> 6171 5329 42 360,00 58 656,00 16 296,00 příspěvek DSMOKu na cyklostezka Kraslicko
<br> 840 216,00
<br> + Navýšení / - Snížení příjmů celkem
<br> Položka ÚZ
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn
<br> stavů účtů státních finančních aktiv,které tvoří kapitolu OSFA
<br> 2023
<br> výdaje na volby prezidenta 2023
<br> Nákup ostatních služeb
<br> VÝDAJE OBCE
<br> Paragraf ORG.Text
Poznámka
<br> Nákup ostatních služeb
<br> + Navýšení / - Snížení výdajů celkem
<br> Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně
<br> Neinvestiční transfery fundacím,ústavům a obecně prospěšným
<br> společnostem
<br> Neinvestiční transfery fundacím,ústavům a obecně prospěšným
<br> společnostem
<br> Neinv.transf.spolkům
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a ...

Načteno

edesky.cz/d/6011694

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz