« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-117960 (1).pdf (509.09 kB)
Váš dopis: 05.12.2022
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 117960/2022/OŽP/Mrk
<br> Číslo jednací: MeUPB 19152/2023
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: 21.02.2023
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 484
<br>
<br> I 2582
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) ve spojení s § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) a § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),ve správním řízení posoudil žádost o vydání
společného povolení (společné územní a stavební řízení) ve smyslu § 94o stavebního zákona,kterou
dne 05.12.2022 podali
<br> Veronika Čížková,nar.19.04.1997,Jana Švermy 402,262 72 Březnice <,>
Mgr.XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Šachetní 392,261 01 Příbram <,>
XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Milešov 107,262 56 Milešov <,>
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Za lihovarem 679,262 72 Březnice <,>
XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Borská 798,262 72 Březnice <,>
XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Milínská 114,261 01 Příbram <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Brodská 106,261 01 Příbram <,>
které zastupuje XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Fantova louka 588,261 01 Příbram
<br> (dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,...

Načteno

edesky.cz/d/5990682

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz