« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr pronájmu prostor - v domě čp. 650 v Březnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu prostor - v domě čp. 650 v Březnici (210.8 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením Rady města Březnice ze dne 20.2.2023
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města pronajmout za níže
<br> uvedených podmínek nemovitou věc:
<br>
<br> prostor na adrese Lokšany 650,Březnice
<br> o výměře 52,78 m
2
<br>
pro skladové účely <,>
<br> za smluvní cenu 500,- Kč/rok
<br> od 1.4.2023
<br>
Pronájem bude uhrazen po podpisu smlouvy
<br>
<br> Žádost o pronájem musí obsahovat :
<br>
<br>  jméno,příjmení,adresu bydliště,telefon,email
 podpis žadatele a datum
<br>
<br>
<br> Termín pro podání žádosti o pronájem včetně všech náležitostí výše uvedených je stanoven do
<br> 13.3.2023 <.>
<br>
<br>
O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření nájemní smlouvy <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br> Vyvěšeno: 24.2.2023
<br> Sejmuto: 13.3.2023

Načteno

edesky.cz/d/5990679

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz