« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požární řád obce 2023.pdf [0,45 MB]
Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Tel.: 499 694 205
Mobil: 702 035 342
<br> E-mail: bilepolicany@atlas.cz
Č.ú.: 1303693339/0800
<br>
<br> Stránka 1 z 6
<br>
<br>
Obec Bílé Poličany
<br>
Obecně závazná vyhláška číslo
<br> 1/2023 <,>
<br> kterou se vydává Požární řád obce Bílé Poličany
<br>
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany se na svém 5.zasedání dne 22.2.2023 usnesením č.3 usneslo
vydat na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů,zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů
a § 15 Nařízení vlády č.172/2001 Sb <.>,k provedení zákona o požární ochraně ve znění Nařízení vlády
č.498/2002 Sb <.>,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> Požární řád obce Bílé Poličany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
<br> Článek 2
Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br>
V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů,za její činnost odpovídá velitel jednotky <.>
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce <.>
<br> Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného
<br> nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
<br>
<br> Platí nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů <.>
<br> Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
<br>
<br> Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS KHK ve Dvoře Králové nad Labem (tísňové
telefonní číslo 150,příp.112) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany
IČO: 00581054
<br> Tel.: 499 694 205
Mobil: 702 035 342
<br> E-mail: bilepolicany@atlas.cz
Č.ú.: 1303693339/0800
<br>
<br> Stránka 2 z 6
<br>
<br> Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na budově obecního...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz