Obec Bílé Poličany

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://bilepolicany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC BÍLÉ POLIČANY
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Datová schránka: 7w9a5s9
E-mail: bilepolicany@atlas.cz, ematys@mkinet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje…
02. 07. 2022 Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého…
13. 06. 2022 Počet podpisů na petičních listech pro volba ve dnech 23. a 24. 9. 2022
12. 06. 2022 Schválený závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2021
06. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 05. 2022 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva obce
14. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu obce Bílé Poličany za rok 2021
14. 05. 2022 Rozpočtové opatření 1/2022
04. 05. 2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání
30. 04. 2022 Vyúčtování stočného Královéhradecká provozní a.s.
30. 04. 2022 Vyhláška Kormorán
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpis
05. 04. 2022 Dokument "Společné rozhodnutí, ..." již není dostupný.
23. 03. 2022 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce
17. 03. 2022 Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku ze psů
10. 03. 2022 Rozhodnutí o prominutí poplatku za odpad
10. 03. 2022 Záměr prodeje č. 1/2022 - prodej 705/28
10. 03. 2022 Záměr prodeje č. 2/2022 - prodej 705/29, 108/1 včetně stavby čp. 99
09. 03. 2022 Veřejná vyhláška - BOBR
21. 02. 2022 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce
18. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Kormorán
02. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
02. 02. 2022 Rozpočtové opatření 13/2021
30. 01. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška, Ozn..." již není dostupný.
22. 01. 2022 Textová část ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 1 - Výkres základní členění, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 2 - Hlavní výkres, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 3 - Vodní hospodářství, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 4 - Energetika, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 5 - Veřejně prospěšné stavby, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 6 - Koordinační výkres, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 7 - Širší vztahy ,ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 8 - Výkres záborů ZPF, ÚP Bílé Poličany
22. 01. 2022 SEA Bílé Poličany
22. 01. 2022 Vyhodnocení vlivů ÚP Bílé Poličany na udržitelný rozvoj
09. 01. 2022 Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva obce
09. 01. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024 - schválený
09. 01. 2022 Rozpočet obce Bílé Poličany na rok 2022 - schválený
08. 11. 2021 Vyhláška 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
07. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
07. 11. 2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
07. 11. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
07. 11. 2021 Smlouva Jednota
07. 11. 2021 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším…
18. 10. 2021 Rozpočtové opatření 8/2021
18. 10. 2021 Rozpočtové opatření 9/2021
15. 10. 2021 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce
15. 10. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023

XML