« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr prodeje části pozemků parc. č. 352/201, 1516/185, 1516/28 v k. ú. a obci Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemků parc. č. 352/201, 1516/185, 1516/28 v k. ú. a obci Březnice (409.29 kB)
Městský úřad Březnice
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice,tel.318 403 171
<br>
<br> Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Březnice projednalo a rozhodlo na své schůzi,konané dne 14.2.2023 <,>
<br> o zveřejnění záměru prodeje
<br>
<br> podle nově vzniklého geometrického plánu č.1601-292/2022
<br> z 16.11.2022 vypracovaného Štěpánkou Volnou
<br> a ověřeného Ing.Marií Koštovou <,>
<br> parcela p.č.352/201 o výměře 201 m
2
<,> ostatní plocha <,>
<br> parc.č.1516/185 o výměře 149 m
2
<,> orná půda a
<br> parc.č.1516/28 o výměře 114 m
2
<,> orná půda <,>
<br> vše v k.ú.a obci Březnice
<br> za konečnou prodejní cenu 400,- Kč/m
2
včetně 21% DPH
<br>
<br> - splatnost prodejní ceny před podpisem smlouvy
<br> V době zveřejnění tohoto záměru prodeje nemovitostí se zájemci mohou vyjádřit a
<br> předložit svou nabídku,která musí minimálně obsahovat:
<br> - přesnou identifikaci zájemce <,>
<br> - označení předmětu žádosti a účel koupě,návrh nabídkové ceny pevnou částkou v Kč
<br> Informace:
<br> osobně - Odbor správy majetku Městského úřadu Březnice
<br> telefonicky na č.318 403 173 nebo 318 403 175
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: 23.2.2023
<br> Sejmuto: 11.3.2023

Načteno

edesky.cz/d/5987150


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz