« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Třebovle.xlsx
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.14/6 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.24/10 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX ostatní plocha neplodná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.273/13 520
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/38 548
Kolín Třebovle Třebovle OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha jiná plocha Třebovle 770515,č.419 485
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Třebovle XXXXXXXXXX X 6 266 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.175/7 399
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Husitská XX,Žižkov,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X X 2299 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.14/6 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Husitská XX,Žižkov,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X X 2013 orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.24/10 513
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Bošice XX,XXXXX Svojšice XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.248/36 532
Kolín Třebovle Hlaváčova Lhota OFO XXXXXXXXX XXXXXX Bošice XX,XXXXX Svojšice XXXXXXXXXX X X XXXXX orná půda Hlaváčova Lhota 770477,č.273/28...
Nedostatečně_identifikovaní_vlastníci_2022.pdf
| 1
<br> Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce roku 2021
pomohl dohledat správné majitele u 43 782 položek zapsaných na nedostatečně
identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv <.>
bezprizorní majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále obsahuje
řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní
pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty a garáže <.>
Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další podobné
veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí od nemovitostí
s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy,zejména
na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními okresními archivy.Celkově
jsme ke konci roku 2021 zahájili šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované
vlastníky,z z toho se již 43 782 podařilo úspěšně vyřešit.Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu
k obnovení dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli <,>
ale také například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu
či bu...
ČJ_-_UZSVM_SKO_2215_2023-SKOM(1).pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 2468/SKO/2023-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/2215/2023-SKOM
<br> VYŘIZUJE: Langrová Václava
<br> ÚTVAR: 2085
<br> TELEFON: +420 321 744 501
<br> E-MAIL: Vaclava.Langrova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Třebovle
53
28163 Třebovle
<br> DATUM: 22.2.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážená paní starostko / Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.února 2023 <.>
Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na
úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM,který umožní občanům
lépe se v problematice NIV orientovat.Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je rovněž
zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv <.>
<br> Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024,připadne nemovitost
do vlastnictví státu.Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1.ledna 2024 <.>
<br> ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku
specializovaným státním institucím,které takový majetek potřebují ke své činnosti.Například
zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“),lesní pozemky pak
zejména na státní podnik Lesy České republiky <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5984487

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz