Obec Třebovle

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://trebovle-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Třebovle
Třebovle 53
281 63 Třebovle

Datová schránka: byhauty
E-mail: trebovle@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 12. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na roky 2024-2025
05. 12. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2023
03. 12. 2022 Poplatek za odpad 2022
26. 11. 2022 MEZ - Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
21. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO pro roky 2024-2025
21. 11. 2022 Návrh rozpočtu NY-KO 2023
29. 10. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny 14.11.2022 - Miškovice
15. 10. 2022 ČEZ - „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
12. 10. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - OOP - Kormorán
15. 09. 2022 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Miškovice u Kouřimi 229 - Aukční vyhláška
02. 09. 2022 ÚZSVVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
29. 08. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Návrh OOP - Kormorán
06. 08. 2022 KHS Stč kraje - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
01. 08. 2022 MÚ Kolín - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „Klášterní Skalice - vodní zdroj, úpravna vody, vodojem a vodovod“
17. 06. 2022 KUSK - OŽP - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Výrovka, ř. km 11,988 – 43,106
06. 06. 2022 MÚ Český Brod - schválení stavebního záměru - na stavbu: vodovod Vitice
25. 05. 2022 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2021
16. 05. 2022 MÚ Kolín - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 05. 2022 FÚ - VV - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
11. 05. 2022 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
11. 05. 2022 MÚ Kolín - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/33411 v obci Miškovice z důvodu stavby kNN
11. 05. 2022 MÚ Kolín - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3347 v obci Třebovle z důvodu pokládky kNN
09. 05. 2022 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - D..." již není dostupný.
13. 04. 2022 Zveřejnění návrhu OOP ke stanovení a změně záplavového území Výrovky, ř. km 11,998-43,106
30. 03. 2022 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
21. 03. 2022 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO 2021
28. 02. 2022 Seznam nedostatečně zapsaných vlastníků nemovitostí v KN
31. 01. 2022 MZE - Opatření obecné povahy - Národní plán Povodí Labe, Odry, Dunaje
12. 01. 2022 Schválený rozpočet Svazku obcí NY-KO pro rok 2022
12. 01. 2022 Střednědobý výhled svazku obcí Ny-Ko 2023 - 2024
12. 01. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimskona roky 2023-2024
12. 01. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na rok 2022
12. 01. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO pro roky 2023-24
12. 01. 2022 Svazek obcí Ny-Ko - Návrh rozpočtu roku 2022
12. 01. 2022 MÚ Kolín - uzavírka Kl.Skalice - Kouřim 11.10. – 15.11. 2021
12. 01. 2022 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 09. 2021 Pozvánka na ZO 21.9.2021
13. 09. 2021 Zápis ze ZO 29.6.2021
16. 08. 2021 Zápis ze ZO 29.6.2021
28. 07. 2021 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 2020
19. 07. 2021 Zápis ze ZO 29.6.2021
19. 07. 2021 Zápis ze ZO 29.6.2021
10. 07. 2021 Zápis ze ZO 29.06.2021
30. 06. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Třebovle 29.6.2021
10. 03. 2021 Zápis dětí do 1.tříd ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
10. 03. 2021 Zápis dětí do 1.tříd ZŠ
10. 03. 2021 ČSÚ - Sčítání 2021
05. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO 2020
05. 03. 2021 Nabídka psychoterapie Modré dveře
17. 02. 2021 Poplatky 2021 za odpad a psy

XML