« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici "Strážník Městské policie v Březnici" (466.25 kB)
Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Město Březnice zastoupené starostou Ing.Petrem Procházkou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
<br> strážník Městské policie V Březnici
<br> Požadavky: (dle 5 4,zákona č.553 / 1991 Sb.o obecní policii V platném znění)
<br> ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou státní občanství ČR
<br> věk minimálně 21 let
<br> bezúhonnost,spolehlivost
<br> zdravotní a fyzické způsobilost
<br> schopnost řešit konfliktní situace
<br> samostatnost,schopnost práce v týmu
<br> znalost práce na PC
<br> řidičské oprávnění skupina B — osobní automobil
<br> OOOOOOOOO
<br> K přihlášce připoite tvto doklady:
<br> O strukturovaný životopis s uvedením osobních údajů o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech,dovednostech,zájmech a jazykových znalostech
<br> o výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br> 0 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Benefig:
<br> o příspěvek na stravné a na dovolenou o příspěvek na důchodové pojištění o zvláštní příplatek — ohodnocení rizika práce
<br> Termín předpokládaného nástupu do pracovního poměru - dohodou <.>
<br> Přihlášky s požadovanými doklady ie nutno doručit neipozděii:
<br> 0 do pátku 31.3.2023 do 12,00 hodin 0 na adresu Městský úřad Březnice,Blatenská 53,262 22 Březnice - podatelna,„,o zalepenou obálku označte slovy NEOTVIRAT - VYBEROVE RIZENI - STRAZNIK MěP
<br> Podrobnější informace Vám poskytne velitel Městské policie Březnice vrch.kom.XXXX Fr.(mob.tel.: +XXX XXX XXX 425).Město Březnice okr.Příbram —"PSČ“262 72 V Březnici dne 20.února 2023 IČ 00242004
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX starosta města Březnice

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz