« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3236 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní správa za účelem financování akcí hlavního města Prahy spojených s

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPJH3FD7.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 3236
ze dne 12.12.2022
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 v kap.09 - Vnitřní správa za
účelem financování akcí hlavního města Prahy spojených s předsednictvím ČR v Radě
<br> Evropské unie 2022
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.realizaci navrhovaných aktivit hlavního města Prahy v průběhu předsednictví ČR v
Radě EU v roce 2022 dle specifikace důvodové zprávy
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 16.12.2022
<br> 2.MHMP - OMM MHMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 31.12.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: ředitel Magistrátu hl.m.Prahy
Tisk: R-46300
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - OMM MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.3236 ze dne 12.12.2022
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> MHMP - SLU 0090198000000 SLU - 09 - odbor PRM - předsednictví EU - rezerva 0000 0901 -1 336,70
<br> MHMP - SLU 0090163010000 SLU - 09 - odbor OMM 0000 0901 1 336,70
<br> C e l k e m 0,00
<br> 006171
<br> ODPA
<br> 003349
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ
<br>
<br> 1
<br>
Důvodová zpráva k tisku R-46300
<br> Radě hl.m.Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m.Prahy v kap <.>
<br> 09 – Vnitřní správa za účelem financování aktivit během období českého předsednict...

Načteno

edesky.cz/d/5970507


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz