« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3232 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPJH3FE2.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 3232
ze dne 12.12.2022
<br> k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových
organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2022,k návrhu na odpis nedobytných
<br> pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství,mládeže a sportu MHMP
a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap.0416
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 9.920 Kč u příspěvkové organizace v
působnosti odboru školství,mládeže a sportu MHMP
<br> I I.s c h v a l u j e
<br> 1.využití finančních prostředků rezervního fondu u příspěvkových organizací
zřizovaných hlavním městem Prahou,uvedených v příloze č.1 tohoto usnesení
<br> 2.odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací v celkové
výši 68.287,1 tis.Kč za současného zvýšení neinvestičních příspěvků pro rok 2022
pro školy a školská zařízení,zřizovaná hlavním městem Prahou,o stejnou částku
dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců pro školy a školská
zařízení v působnosti odboru školství,mládeže a sportu MHMP dle přílohy č.3
tohoto usnesení
<br> 4.krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek u příspěvkové
organizace Akademie řemesel Praha - Střední škola technická ve výši 10,0 tis.Kč
(9.920 Kč) z rozpočtu hlavního města Prahy
<br> I I I.k o n s t a t u j e,ž e
<br> příloha č.1 k důvodové zprávě není určena ke zveřejnění
<br>
<br> I V.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 16.12.2022
<br> 2.realizovat úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců dle bodu
II.3.tohoto usnesení
<br> Termín: 16.12.2022
<br> 3.seznámit příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou s bodem
...

Načteno

edesky.cz/d/5970506


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz