« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení - Rozhodnutí Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - Rozhodnutí Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj (865.15 kB)
3:22:5433211115233“ llllílílíljjjjljjjlílílll||
<br> pro Středočeský kraj Černoleská 1929,256 38 Benešov
<br> Č.j.SVS/2023/021066-S
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 5 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v znění pozdějších předpisů,a v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“),a ustanovením a 5 75a odst.1,2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o
<br> ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> nařízených Státní veterinární správou pod č.j.SVS/2023/003180-S ze dne 5.1.2023,vsouvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu drůbeže v katastrálním území Kožlí u Myštic [700835],na území Jihočeského kraje,takto:
<br> Čl.1
<br> Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> (1) Vzhledem k tomu,že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení článku 39 odst.1 a 55 odst.1 nařízení Komise 2020/687,nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu,je možné zrušit opatření v těchto pásmech <.>
<br> (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/003180-S ze dne 5.1.2023 <.>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení nabývá podle 5 2 odst.1 a 9 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce
<br> právních ...

Načteno

edesky.cz/d/5962148

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz