« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Řád veřejného pohřebiště obce Chvalkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště obce Chvalkovice
1
<br>
<br> Obec Chvalkovice
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb.<,>
<br> o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
<br> vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště obce Chvalkovice
<br> 1.Zastupitelstvo obce Chvalkovice ve smyslu § 84 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších
předpisů schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Chvalkovice dne 18.1.2023 pod číslem
usnesení 10 <.>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obec vydává na základě zákona o pohřebnictví po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně ze dne 04.01.2023,vydaného pod č.j.: JMK
1612/2023 <.>
<br>
<br> Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> 1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v
samostatné působnosti obce <.>
<br> 2.Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Chvalkovice,se sídlem Chvalkovice č.p.61,683 41
Bohdalice,IČ: 00372293,zastoupená starostou obce <.>
<br> 3.Výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním,manipulací s lidskými ostatky,exhumacemi a
ukládáním zpopelněných lidských ostatků (uložení uren) zajišťuje provozovatel pohřebiště
prostřednictvím podnikající fyzické osoby pana Zdeňka Kargera,s místem podnikání Milonice 92 <,>
683 33 Nesovice,IČO:02659778,v souladu s § 18 odst.2 zákona o pohřebnictví,na základě smlouvy
ze dne 4.1.2016 <.>
<br>
<br> Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
<br> 1.Vysvětlení zkratek pojmů:
<br> a) Řád – Řád veřejného pohřebiště <.>
<br> b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16
odst.1 zákona o pohřebnictví <.>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů:
<br> a) Hrobové místo – místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené
místo v úložišti jednotlivých uren,včetně plochy pro zhotovení hrobového zařízení a stavbu
hrobky <.>
<br> b) Hrob – je hrobové místo určené pro uk...

Načteno

edesky.cz/d/5947658

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz