« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města Plzně pronajmout pozemek a část poz. v k.ú. Plzeň za účelem výstavby a provozování TDI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-4_zamer.pdf 578,24 kB
MMP/056304/23
<br> Statutární město Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39,odstavce 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br>
<br> pronajmout
<br>
pozemek p.č.12063/201 o výměře 39 m2,ostatní plocha,jiná plocha,část pozemku
<br> p.č.12063/3 o výměře 65 m2 z celkové výměry 4455 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
<br> oba v k.ú.Plzeň,za účelem výstavby a provozování technické a dopravní infrastruktury
<br> (rozšíření komunikace,chodník,parkovací stání,vodovod,splašková kanalizace - dále jen
<br> Stavba TDI) v souvislosti s výstavbou dvojdomu pod názvem „Dvojdům Roudná“ na
<br> pozemku p.č.12063/32,k.ú.Plzeň,ve vlastnictví nájemce,na dobu určitou,do doby
<br> majetkoprávního vypořádání Stavby TDI mezi pronajímatelem a nájemcem,nejdéle však do
<br> 30.11.2028 <.>
<br>
<br>
<br>
Připomínky k uvedenému záměru je možné předkládat písemně,po dobu uveřejnění
záměru,na adresu:
<br> SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace <,>
Klatovská tř.10 a 12,301 00 Plzeň <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí KŘTÚ MMP

Načteno

edesky.cz/d/5946931

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz