« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města Plzně uzavřít dod. k NS č. 2018/004897/NS na prodlouž. doby nájmu a změny dalších ujedn.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-6_zamer.pdf 422,25 kB
MMP/057178/23
<br> Statutární město Plzeň
<br>
oznamuje ve smyslu § 39,odstavce 1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> záměr statutárního města Plzně
<br>
uzavřít
<br>
dodatek č.2 k nájemní smlouvě č.2018/004897/NS ze dne 18.9.2018,ve znění dodatku
<br> č.1,uzavřené na nájem částí místních komunikací,pozemků a jejich částí:
<br>
<br> - místní komunikace III.třídy C4420 (Chelčického),zahrnující v dotčené části chodník,který
<br> je součástí této komunikace a zeleň,umístěné na pozemku p.č.10451 o výměře 838 m² a
<br> pozemku p.č.8611 o výměře 127 m²,k.ú.Plzeň <,>
<br> - části místní komunikace III.třídy C4420 (Chelčického) a části místní komunikace IV.třídy
<br> D5505 (Borská) v rozsahu 95 m²,umístěných na pozemku p.č.10448/1 o celkové výměře
<br> 33 117 m²,k.ú.Plzeň <,>
<br> - části místní komunikace III.třídy C4417 (nám.Českých bratří) v rozsahu 64 m²,zahrnující
<br> v dotčené části chodník,který je součástí komunikace,umístěné na pozemku p.č.10441
<br> o celkové výměře 968 m²,k.ú.Plzeň <,>
<br> - části místní komunikace III.třídy C4420 (Chelčického),umístěné na pozemku p.č.8589/14
<br> o výměře 58 m2 z celkové výměry 129 m2,k.ú.Plzeň <,>
<br> - pozemku p.č.8589/8 o výměře 104 m²,k.ú.Plzeň,na kterém se nachází zeleň <,>
<br> - části pozemku p.č.8582/4 o výměře 22 m² z celkové výměry 5 641 m²,k.ú.Plzeň <,>
<br> (celkem pronajatá výměra činí 1 308 m²) <,>
<br> za účelem výstavby dopravního napojení stavby polyfunkčních domů v Chelčického ulici
<br> zahrnující přeložky vodovodního řadu,veřejného osvětlení a vpustí,tj.stavební úpravy:
<br> - místní komunikace III.třídy C4420 (Chelčického)
<br> - místní komunikace III.třídy C4417 (nám.Českých bratří)
<br> - místní komunikace IV.třídy D5505 (Borská)
<br>
<br> jehož předmětem jsou následující změny:
<br>
<br> 1.Nové znění prvního odstavce článku III.smlouvy (Doba trvání nájmu,skončení nájmu
<br> /smlouvy/)
<br> 2.Nové znění odstavce 6) článku V.smlouvy (Další ujednání)
<br> 3.Nové zně...

Načteno

edesky.cz/d/5946929

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz