« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení územního řízení.pdf (493.83 kB)
(lic/f—
<br>,V ! I V Mestsky urad Uvaly Stavební úřad XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly,pracoviště Riegerova 897,250 32 Úvaly
<br> Telefon: 281 931 912 Bankovní spojení: Fax; 231 931 696 KB.a.s.Praha - Podvinný mlýn E-mail: stavebniumd©mestouvalycz Č-llcwí '9'í5242mm'00
<br> MONETA Money bank,a.s.č.účtu: I0006-5000128-58430600 IČ: 240 031
<br> %PISZN: Kf2830f2022ISUfHoz ' Úvaly,dne 26.1.2023 Cj.: MEUV 99812023 STU Vyřizuje: lng.Hozmanová
<br>,\! Revitalizace bydlení s.r.o.V | H LAS KA Na Marsu č.p.1344
<br> 252 28 Černošice
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Revitalizace bydlení s.r.o <.>,IČO 24716774,Na Marsu č.p.1344,252 28 Černošice <,>
<br> zast.XXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1965,Na Žvahově č.p.79833,Praha S-Hlubočepy,152 00 Praha 52
<br> (dále jen "žadate1") podal dne 21.3.2022 a dne 29.11.2022 doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Horoušany- Baumanova,pokládka HDPE trubek pro optický kabel
<br> na pozemku parc.č.238fl20 v katastrálním území Horoušany.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Hlavní trasy chráníček pro budoucí optické kabely v lokalitě,uloženy budou buď v zeleném pruhu nebo v chodníku,pod komunikacemi budou uloženy v ohráničce.Trasa bude napojena u rozvaděče R01 a p.p.č.238f75.Přívod komunikační sítě k tomuto rozvaděči není součástí tohoto územního řízení.Jednotlivé chráničky pro pozemky v lokalitě budou ukončeny na hranici pozemků,umístění vedení na jednotlivých pozemcích si budou zajišťovat budoucí vlastníci individuálně <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Úvaly,jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.d) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje-podle š 8? odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky & veřejnost připomínky do
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5946485

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz