« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Nabídka k pronájmu část pozemku p. č. 2971 o vým. 67 m2 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka k pronájmu část pozemku p. č. 2971 o vým. 67 m2 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh
<br> nabízí
<br> k pronájmu část pozemku p. č. 2971 o vým. 67 m2  v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským
účelům:
za podmínek:
<br> - minimální cena 5 Kč/m2/rok
- doba neurčitá s tříměsíční výpovědní dobou ke dni 30.9.kalendářního roku
<br> Nabídka s konkrétní nabízenou cenou za m2 musí být podána v zalepené obálce a označena
„NEOTEVÍRAT – zahrádka p. č. 2971“do 22.02.2023. 
<br> Pozn.: zahrádka se nachází ve společné zaplocené lokalitě u Moravské Sázavy,kritériem pro
posuzování nabídek bude výše nájemného <.>
<br> Informace o pronájmu Vám sdělíme osobně na Městském úřadu Zábřeh,Odboru vnitřních věcí <,>
oddělení majetkoprávní na adrese Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,případně na
tel.č.: 583 468 264 <.>
<br> Případné připomínky či námitky k záměru můžete sdělit písemně přes podatelnu Městského úřadu
Zábřeh nejpozději do 15 dnů od zveřejnění záměru. 
<br> Evidováno na majetkoprávním odd.pod č.2 n/2023
<br> Zveřejněno na úřední desce MěÚ Zábřeh a na www.zabreh.cz
<br> Vyvěšeno dne: 07.02.2023 Sejmuto dne:
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> MUZB/07976/2023/OMP
<br>
<br>
<br> 2023-02-07T08:20:32+0100
Ing.XXXX XXXXXXXXXX XbfccXXXXXbXXXbXXXdXXXXXbcXXcXbXXaXbXbdX

Načteno

edesky.cz/d/5946458


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz