« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka
1
<br>
Č.j.SVS/2023/020153-S
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně
<br> a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o
<br> veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze
<br> dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví
<br> zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v znění pozdějších předpisů,a v souladu s Nařízením
<br> Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje
<br> nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a
<br> tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“),a
<br> ustanovením a § 75a odst.1,2 a 4 veterinárního zákona rozhodla o
<br> ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> nařízených Státní veterinární správou pod č.j.SVS/2023/001854-S ze dne 3.1.2023,v
<br> souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenza v chovu
<br> drůbeže v katastrálním území Sedlčany [746533],okres Příbram,ve Středočeském kraji,takto:
<br>
<br> Čl.1
<br> Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br>
<br> (1) Vzhledem k tomu,že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném
pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna
<br> všechna ustanovení článku 39 odst.1 a 55 odst.1 nařízení Komise 2020/687,nezbytná
<br> ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu,je možné zrušit opatření v těchto pásmech <.>
<br> (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č.j <.>
SVS/2023/001854-S ze dne 3.1.2023 <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst.1 a § 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sb...

Načteno

edesky.cz/d/5942743

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz