« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Pozvánka na ZM 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZM 3
Město Lipník nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br>
Na základě ustanovení § 91 odst.1 a ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,Městský úřad Lipník nad Bečvou podává
<br>
I N F O R M A C E
<br>
o konání 3.zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou <,>
<br>
které se koná v úterý 14.února 2023 v 15:00 hodin
<br>
v sále kulturního domu ECHO,ul.Novosady 1380 v Lipníku nad Bečvou <.>
<br>
V Lipníku nad Bečvou 6.února 2023
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
Program zasedání:
<br>
1.Zahájení,prezence
<br> 2.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
Čerpání rozpočtu města – stav k 31.12.2022
<br> 3.Delegování zástupce města na valné hromady obchodních společností,v nichž má město
majetkovou účast
<br> 4.Vstup města Lipník nad Bečvou do Svazu měst a obcí České republiky
5.Přihlášení města Lipník nad Bečvou do „PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK
<br> 2023“
6.Pořízení změny územního plánu města Lipník nad Bečvou - změna funkčního využití
<br> pozemků p.č.3431/49 a 3431/50 v k.ú.Lipník nad Bečvou
7.Poskytnutí dotací v dotačním řízení na rok 2023 – Sociální oblast
8.Poskytnutí dotací v dotačním programu na rok 2023
9.Schválení plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou na rok
<br> 2023
10.Finanční přebytek hospodaření za rok 2022
11.Rozpočtové opatření č.3
12.Revokace usnesení č.529/2022 – ZM 22
<br> Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
13.Dodatek č.5 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 05.03.2012
<br> (průmyslová zóna)
14.Prodej části pozemku p.č.3994/22 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> (zahrádkářská oblast v severovýchodní části města)
15.Nabytí jednotek v bytovém domě č.p.1492 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> (ul.Osecká)
16.Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.2875/2 v k.ú.Lipník nad Bečvou
<br> (ul.Hranická)
17.Bezúplatný převod majetku – veřejné osvětlení,drobný hmotný majetek
<br> (Technické služby Lipník nad Bečvou,p...

Načteno

edesky.cz/d/5942709

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz