« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu bytu č. 1, o velikosti 3+1, v I. NP domu č. p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bytu č. 1, o velikosti 3+1, v I. NP domu č. p. 993, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s „Pravidly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou“,zveřejňuje
<br> nabídku pronájmu:
<br> volného bytu č.1,o velikosti 3+1,v I.NP domu č.p.993,ul.Hranická,Lipník nad Bečvou,který je
součástí pozemku parc.č.st.1186/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad Bečvou <.>
<br> Jedná se o byt sestávající z:
<br>
 pokoj 1 o ploše 21,50 m2 <,>
<br>  pokoj 2 o ploše 13,80 m2 <,>
<br>  pokoj 3 o ploše 11,70 m2 <,>
<br>  kuchyň o ploše 10,70 m2 <,>
<br>  předsíň o ploše 5,10 m2 <,>
<br>  WC o ploše 1,40 m2 <,>
<br>  koupelna – vana o ploše 3,12 m2 <,>
<br>  sklep o ploše 6,80 m2 <,>
<br>
plocha bytu činí celkem 74,12 m2 <.>
<br>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 4.455 Kč/měsíc (jedná se o neregulované
nájemné),dále se měsíčně hradí platby na nájemné za předměty vybavení a podle počtu osob
žijících v bytě zálohové platby na vodné,stočné,osvětlení společných prostor a úklid.Před
uzavřením nájemní smlouvy bude s nájemce uzavřena smlouva o jistotě a nájemce složí na účet
pronajímatele peněžní prostředky - jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného <.>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,paní Ptáčková
(tel.581 722 333) <.>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 22.02.2023
<br> Lipník nad Bečvou 02.02.2023
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
<br> vyvěšeno…06.02.2023.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na úřední desce elektronické:
<br> vyvěšeno…06.02.2023.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5942144


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz