« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu bezbariérového bytu č.2, o velikosti 3+1, v přízemí domu č.p. 116, ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bezbariérového bytu č.2, o velikosti 3+1, v přízemí domu č.p. 116, ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br>
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> nabídku pronájmu:
<br> bezbariérového bytu č.2,o velikosti 3+1,v přízemí domu č.p.116,ul.Souhradní,Lipník nad
Bečvou,který je součástí pozemku parc.č.st.251 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Lipník nad
Bečvou.Jedná se o byt zvláštního určení dle § 2300 zákona č.89/2012 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob.Tento byt
nelze přidělit podle Pravidel přidělování bytů v majetku města Lipník nad Bečvou <.>
<br> Jedná se o byt sestávající z:
<br>
 pokoj 1 o ploše 24,77 m2 <,>
<br>  pokoj 2 o ploše 13,43 m2 <,>
<br>  pokoj 3 o ploše 11,98 m2 <,>
<br>  kuchyň o ploše 6,09 m2 <,>
<br>  předsíň o ploše 9,20 m2 <,>
<br>  WC o ploše 2,32 m2 <,>
<br>  koupelna – vana i sprchový kout o ploše 9,00 m2 <,>
<br>  komora o ploše 4,21 m2 <,>
<br>  sklep o ploše 4,16 m2 <,>
<br>
plocha bytu činí celkem 85,16 m2 <.>
<br>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 5.365,-/měsíc,dále se měsíčně hradí
platby na nájemné za předměty vybavení a podle počtu osob žijících v bytě zálohové platby na
vodné,stočné,osvětlení společných prostor a STA.Před uzavřením nájemní smlouvy bude
s nájemcem uzavřena smlouva o jistotě a nájemce složí na účet pronajímatele peněžní
prostředky - jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného <.>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Ptáčková - tel <.>
581 722 333 <.>
<br> K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejpozději do 22.02.2023
<br> Lipník nad Bečvou 02.02.2023
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
<br> Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce MěÚ Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
<br> vyvěšeno…06.02.2023.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5942142


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz