« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejná vyhláška návrh změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejná vyhláška návrh změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou
odbor regionálního rozvoje
náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> č.j.MU/02496/2015/RR/ÚP/639
datum: 11.02.2013
spisový znak: 326.1 / A/10
<br> VEŘEJNÁ
<br> Vyřizuje:Monika Ličková
Tel.: 581 722 235
E-mail: lickova@mesto-lipnik.cz
<br> VYHLÁŠKA
<br> návrh změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,jako úřad územního plánování,ve smyslu § 6,odst.1)
písmeno a),zákona č.183/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),oznamuje,podle ustanovení § 50 odst.3) stavebního
zákona zveřejnění návrhu změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou <.>
Návrh změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou je vystaven k veřejnému nahlédnutí na
Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou,odbor regionálního rozvoje,náměstí
T.G.Masaryka 89 ( „radnice“) v době pondělí a středa od 8:00 – 11:15 a od 12:00 – 17:00 <,>
úterý,čtvrtek od 8:00 – 11:15 a od 12:00 –14:30,pátek od 8:00-11:15 a od 12:00-13:30 a to
po dobu 30 dní ode dne doručení veřejné vyhlášky.A na internetových stránkách města
www.mesto-lipnik.cz pod odkazem Projednání územního plánu <.>
V době do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit písemně své
připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Ing.Zuzana Dlesková <.>
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo příslušného obecního úřadu
vyvěšeno: ………………….<.>
<br> sňato: ……………………………… <.>
<br> Na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou
vyvěšeno: …………………… <.>
<br> sňato: …………………………………
<br>

Načteno

edesky.cz/d/59416

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz