« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s „Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou“,zveřejňuje
nabídku pronájmu:
bytu č.1,o velikosti 1+1,se sníženou kvalitou,ve II.NP domu č.p.90,náměstí T.G.Masaryka <,>
Lipník nad Bečvou,situovaného na pozemku parc.č.st.179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú <.>
Lipník nad Bečvou <.>
Jedná se o byt standard sestávající z:
 pokoj
o výměře
48,20 m2 <,>
 kuchyň
o výměře
19,35 m2 <,>
 předsíň
o výměře
8,10 m2 <,>
 WC
o výměře
1,50 m2 <,>
 koupelna
o výměře
4,40 m2 <,>
 spíž
o výměře
1,70 m2 <,>
 komora
o výměře
5,30 m2 <,>
 jiné
o výměře
4,00 m2 <.>
2
plocha bytu činí celkem 92,55 m <.>
Základní nájemné za pronájem předmětného bytu činí 2.979,-Kč/měsíc (jedná se o neregulované
nájemné),dále se měsíčně hradí platby za nájemné za předměty vybavení bytu,zálohové platby
na dodávky tepla a podle počtu osob žijících v bytě zálohové platby na teplou a studenou vodu a
osvětlení společných prostor.Před uzavřením nájemní smlouvy bude s nájemcem uzavřena
smlouva o jistotě a nájemce složí na účet pronajímatele peněžní prostředky - jistotu ve výši
šestinásobku měsíčního nájemného <.>
Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,odbor správy majetku,pí Hučínová - tel <.>
581 722 333 <.>
K žádostem podaným nebo došlým na městský úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel <.>
Termín pro podání žádostí: nejpozději do 23.02.2015
<br> Lipník nad Bečvou 04.02.2015
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta
otisk úředního razítka
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
- na pevné úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015
podpis
<br> sejmuto ………………
<br> ………………………………… <.>
<br> - na elektronické úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
vyvěšeno 06.02.2015
podpis:
<br> sejmuto …………….<.>
<br> ………………………………… <.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/59415

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz