« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Rozhodnutí – spol. povolení, stavebník: TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. stavba: Obchodní centrum Lipník n.B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

koord_situacni_vykres_billa.pdf
asf
<br> 8.4
1
<br> 8.40
<br> 8.21
<br> 8.09
<br> 8.298.40
<br> 8.24
<br> 8.15
<br> 8.79
<br> 9.07
<br> 8.57
<br> 8.68
<br> 8.14
<br> 8.22
<br> 8.35
8.19
<br> 8.02
<br> 8.08
<br> 8.31
<br> 8.40
<br> 8.81
<br> 8.46
<br> 8.33
<br> 8.23
<br> 8.25
<br> 8.57
<br> 8.75
<br> 9.07
<br> 8.97
<br> 8.99
9.15
<br> 9.03
<br> 9.23
<br> 9.16
<br> 9.01
<br> 8.85
<br> 8.98
8.62
<br> 9.11
<br> 9.18
<br> 8.97
<br> 9.18
<br> 9.25
<br> 9.29
<br> 9.39
<br> 9.69
<br> 9.72
<br> 9.35
<br> 9.60
<br> 9.81
<br> 9.80
<br> 9.57
9.76
<br> 9.66
<br> 9.77
<br> 9.82
<br> 9.17
<br> 8.52
<br> 8.33
7.98
<br> 8.04
<br> 8.24
<br> 8.19
<br> 8.52
<br> 8.84 8.31
<br> 8.72
<br> 7.97
8.04
<br> 8.15
<br> 8.61
<br> 9.07
<br> 9.47
<br> 9.51
<br> 9.45
<br> 9.37
<br> 9.17
<br> 8.20
<br> 8.25
8.20
<br> 8.16
<br> 8.16
8.33
<br> 8.19
<br> 238.21 8.218.078.05
8.03
<br> 8.07
8.11
<br> 8.21
<br> 8.25
<br> 8.20
<br> 8.13
<br> 8.10
<br> 238.07
<br> 238.07
<br> 238.14
<br> 238.07
<br> 8.29
<br> 8.16
<br> 8.11
<br> 8.10
<br> 8.07
<br> 7.93
<br> 7.82
<br> 7.73
<br> 7.71 7.73
7.78
<br> 7.92
8.01
<br> 8.09
<br> 8.22
<br> 8.28
<br> 8.08237.79
8.07
<br> 237.90
<br> 237.79
7.78
<br> 8.05
<br> 8.12
<br> 8.22
<br> 237.66
<br> 7.60 7.63
<br> 7.60
237.59
<br> 7.63
<br> 7.64
<br> 7.69
7.75
<br> 7.74
237.69
<br> 237.81
<br> 7.74
<br> 7.99
<br> 7.70
<br> 7.82
237.93
<br> 7.78
7.91
<br> 7.97
<br> 7.99
<br> 7.99 8.00
<br> 8.04
<br> 237.98 8.02
8.12
<br> 238.12 8.19
8.21
<br> 238.22
<br> 8.29
<br> 8.26
8.20
<br> 8.06
<br> 7.89
7.83
<br> 7.82
<br> 7.94
8.03
<br> 8.288.24
<br> 238.19
<br> 8.27
<br> 8.13
8.17
<br> 238.13
238.14
<br> 8.24
<br> 8.12
<br> 8.03
<br> 8.03
<br> 8.02
<br> 8.27
<br> 8.18
238.22
<br> 8.25 8.29
<br> 238.26
<br> 8.32
<br> 8.348.31
<br> 8.40 8.40
<br> 238.31
8.38
<br> 8.38
<br> 8.35
<br> 8.36 8.38
<br> 238.38
238.38 238.33
<br> 8.37
238.46
<br> 8.45
238.40
<br> 8.36
238.41
<br> 8.63
<br> 238.41
<br> 8.60
<br> 8.66
<br> 8.36
<br> 238.45
<br> 8.26 8.46
<br> 8.23238.27
<br> 238.30
<br> 8.38
<br> 8.288.26
<br> 238.25
<br>...
rozhodnutí BILLA Lipník.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/24215/2022/4997
<br> Naše čj.: MU/02573/2023/SÚ-UŘLIP2
<br> Počet stran: 33
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 33
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1 koordinační situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 330.1/V 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ivlckova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 30.01.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> č.03/2023
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení,kterou dne 14.11.2022 podal
TREI Real Estate Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25708261,Rohanské nábřeží č.p.670/17 <,>
186 00 Praha
zastoupen na základě plné moci společností
Pichlarchitects s.r.o <.>,IČO 06764720,Dětská č.p.2538/110,100 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> jímž se umísťuje a povoluje stavba:
<br> „Obchodní centrum Lipník nad Bečvou“
<br> na pozemcích parc.č.st.339/8 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.4174 (ostatní plocha) <,>
parc.č.4175 (ostatní plocha),parc.č.4169 (ostatní plocha),parc.č.4170 (ostatní plocha) <,>
parc.č.4171 (ostatní plocha),parc.č.4172 (ostatní plocha),parc.č.4173 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.2642/1 (ostatní plocha),parc.č.3991/2 (ostatní plocha),parc.č.3990 (ostatní
plo...

Načteno

edesky.cz/d/5940764

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz